Os3 group prezentacja dla inwestorow final_final

  • View
    1.332

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Os3 group prezentacja dla inwestorow final_final

  • 1. W DRODZE NA NEWCONNECTAutoryzowany Doradca

2. ZAPROSZENIESzanowni Pastwo,Pragniemy zwrci Pastwa uwag na interesujcy projekt inwestycyjny zwizany z podwyszeniem kapitau w spce OS3Group S.A. i planowanym debiutem na rynku NewConnect.OS3 Group S.A. jako podmiot dominujcy w Grupie, czy spki o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz wieloletnimdowiadczeniu dziaajce w dynamicznie rozwijajcej si brany informatyczno-technologicznej i e-commerce.Dziaalno spek z Grupy OS3 skupia si w obszarach doradztwa strategicznego, marketingu, mediw oraz informatyki,poprzez tworzenie komplementarnych ofert dla Klientw, tym samym gwarantujc im sukces. OS3 Group S.A. dostarczaKlientom rozwizania obejmujce swym zakresem najwaniejsze obszary ich dziaalnoci aktywnie uczestniczc wbudowaniu ich przewagi rynkowej.Aktualnie OS3 Group S.A. planuje przeprowadzi prywatn ofert akcji, aby pozyska kapita na kolejne inwestycje, w celurealizacji dugoterminowej strategii rozwoju.W zaczeniu przesyam prezentacj OS3 Group S.A. Zapraszamy do lektury i rozwaenia atrakcyjnej propozycjiinwestycyjnej. Bd zobowizany za zgoszenie wstpnego (niezobowizujcego) zainteresowania wraz z indykatywnympodaniem kwoty lub przedziau kwotowego dla planowanej inwestycji. Pozwoli to nam na efektywne zaplanowaniei przeprowadzenie prywatnej oferty.Z powaaniem,KRZYSZTOF CIESIELSKICORPORATE FINANCE MANAGERTel. +48 22 543 16 00Kom.+48 608 304 928krzysztof.ciesielski@bdo.plAutoryzowany Doradca 3. PROFIL EMITENTA OS3 Group S.A. (Emitent) zostaa zawizana w dniu 30 marca 2011 roku przez Tomasza Pruszczyskiego, Damiana Rutkowskiego oraz Marcina Maja.OS3 Group S.A. zostaa utworzona jako podmiotdominujcy Grupy, ktra czy spki o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz wieloletnim dowiadczeniu dziaajce na dynamicznierozwijajcym si rynku mediw interaktywnychAutoryzowany Doradca 4. PROFIL EMITENTADziaalno spek z Grupy skupia si na obszarach: marketingowego doradztwa strategicznego innowacyjnych rozwiza marketingowo- sprzedaowychz wykorzystaniem narzdzi i kompetencji Emitenta z zakresu: komunikacji i marketingu interaktywnego (e-marketing) handlu elektronicznego i organizacji sprzeday w Internecie(e-commerce) obsugi mediw interaktywnych (e-media)Autoryzowany Doradca 5. PROFIL EMITENTAOS3 Group dostarcza Klientom skuteczne wielopoziomowe rozwizania marketingowo-informatyczne aktywnie wspierajc i uczestniczc w budowaniu ich przewagi rynkowejAutoryzowany Doradca 6. PROFIL EMITENTA - spki Grupy Podstawowym obszarem aktywnoci gospodarczej Spki jest dziaalno holdingowaKryterium decydujcym o stworzeniu strukturyholdingowej bya myl o wiadczeniu: najwyszej jakoci usug efektywnym wykorzystaniu zasobw technicznych,ludzkich oraz finansowychAutoryzowany Doradca 7. PROFIL EMITENTA -spki GrupyOS3 Group S.A. posiada 100 % udziaw w nastpujcychpodmiotach: AGENCJA INTERAKTYWNAAGENCJA SOCIAL MEDIA AGENCJA MOBILE MARKETINGAutoryzowany Doradca 8. PROFIL EMITENTA - Zarzd Damian Rutkowski Prezes Zarzdu Od pocztku zwizany z bran e-marketingow. Wspzaoyciel agencji interaktywnej OS3 Sp. z o.o. (OS3 multimedia) oraz spki SARE S.A. notowanej na New Connect od marca 2011 roku. Od 2010 roku peni funkcj Prezesa Zarzdu OS3 Group S.A. Marcin Maj Czonek Zarzdu Obecny w OS3 od 10 lat, rozpoczyna jako new media development manager, pniej jako client service director i Warsaw branch manager. W 2004 roku zosta czonkiem zarzdu firmy, a dwa lata pniej jej dyrektorem zarzdzajcym. Od 2011 Czonek Zarzdu OS3 Group S.A.Autoryzowany Doradca 9. PROFIL EMITENTA - spki Grupy OS3 Sp. z o.o. (OS3 multimedia), zaoona w 1996 roku, jest jedn z 5 najwikszych agencji interaktywnych w Polsce.Specjalizuje si w tworzeniu specjalistycznych i efektywnychstrategii marketingowych w obszarze: on-line (marketing internetowy) off-line (marketing tradycyjny) www.os3.plAutoryzowany Doradca 10. PROFIL EMITENTA - spki GrupyGwne kategorie usug wiadczonychprzez OS3 Sp. z o.o.:1 doradztwo strategiczne w obszarze e-marketingu: badania, analizy oraz projektowanie strategii i rozwiza e-marketingu 11. PROFIL EMITENTA - spki Grupy Gwne kategorie usug wiadczonych przez OS3 Sp. z o.o.:2budowa i realizacja zaawansowanych strategiimarketingowych: komunikacja marketingowa on-line (marketing internetowy) komunikacja marketingowa off-line (marketing tradycyjny) 12. PROFIL EMITENTA - spki Grupy Gwne kategorie usug wiadczonych przez OS3 Sp. z o.o.:3 serwisy internetowe: budowa, wdraanie, utrzymanie i rozwj 13. PROFIL EMITENTA - spki Grupy Gwne kategorie usug wiadczonych przez OS3 Sp. z o.o.:4 budowanie i wsparcie sprzeday e-commerce 14. PROFIL EMITENTA - spki Grupy Gwne kategorie usug wiadczonych przez OS3 Sp. z o.o.:5 technologia wdraanie nowoczesnych technologii IT w obszarze e-marketingu 15. PROFIL EMITENTA - nagrodyProjekty realizowane przez OS3 multimediadocenianeprzezkapituy prestiowychkonkursw branowych, w ktrych spkazajmuje czoowe miejsca.Srebrne Effie, 2007Srebrne Effie, 2008Brzowe Effie, 2008Gold Efekton, 2011Webstar, 2009Golden Drum- 2008Nagroda gwna 2011FWA, 2003FWA, 2005FWA, 2007Cyber Lions Young Creatives 2009 16. PROFIL EMITENTA - spki GrupyOstryga Sp. z o.o. (Ostryga) jest agencjmarketingu spoecznociowego.Dowiadczony zesp specjalistw, nowoczesne rozwizaniainteraktywne oraz know-how z zakresu ePR, pozwalaj natworzenie i realizacje efektywnych strategii obecnoci marekoraz firm w social mediach. www.ostryga.plAutoryzowany Doradca 17. PROFIL EMITENTA - spki GrupyGwne kategorie usug wiadczonychprzez Ostryga Sp. z o.o.:1budowanie i realizacja wielopoziomowychstrategii komunikacji w mediach spoecznociowychAutoryzowany Doradca 18. PROFIL EMITENTA - spki Grupy Gwne kategorie usug wiadczonych przez Ostryga Sp. z o.o.:2 przygotowanie i wdroenie kompleksowych kampaniimarketingowych w mediach spoecznociowychAutoryzowany Doradca 19. PROFIL EMITENTA - spki GrupyGwne kategorie usug wiadczonychprzez Ostryga Sp. z o.o.:3audyt komunikacji marek/firm w mediachspoecznociowychAutoryzowany Doradca 20. PROFIL EMITENTA - spki Grupy Gwne kategorie usug wiadczonych przez Ostryga Sp. z o.o.:4szkolenia z zakresu komunikacji w mediach spoecznociowychAutoryzowany Doradca 21. PROFIL EMITENTA - spki Grupy MobileGo Sp. z o.o. (MobileGo) powstaa w 2011 roku. Podstawowa dziaalnoci spki jest wiadczenie usug z zakresu marketingu mobilnego, adresowanego do osb posiadajcych urzdzenia mobilne tj. telefony komrkowe/smartfony.Spka buduje oraz realizuje wielopoziomowe strategiemarketingowe z wykorzystaniem m.in. takich narzdzi jakdedykowane aplikacje mobilne, SMS, MMS, strony www naurzdzenia mobilne, aplikacje mobilne. www.mobilego.plAutoryzowany Doradca 22. PROFIL EMITENTA - spki Grupy Gwne kategorie usug wiadczonych przez mobileGo Sp. z o.o.1budowa i realizacja kompleksowych strategii komunikacji w obszarze marketingu mobilnegoAutoryzowany Doradca 23. PROFIL EMITENTA - spki GrupyGwne kategorie usug wiadczonych przezmobileGo Sp. z o.o.2pzygotowanie i wdroenie kampanii marketingu mobilnegoAutoryzowany Doradca 24. PROFIL EMITENTA - spki Grupy Gwne kategorie usug wiadczonych przez mobileGo Sp. z o.o.3audyt oraz monitoring efektywnoci dziaa z obszaru marketingu mobilnegoAutoryzowany Doradca 25. PROFIL EMITENTA przewagi rynkowekomplementarno usug, cooznacza dbao o zachowanieefektu synergii oraz dywersyfikacji wysoka dynamika wzrosturyzyka (Emitent/Klient) przyprzychodw i rozwojurealizacji powierzonych zadadowiadczenie efektywno orazi kompleksowa wiedza innowacyjno proponowanychsilna pozycjarozwiza rynkowaAutoryzowany Doradca 26. PROFIL EMITENTA - klienciAutoryzowany Doradca 27. PROFIL EMITENTA rynek e-marketinguReklama internetowa okazuje si jak dotdodporna na kryzys. IQ i II QII 2011 branazamkna wzrostem na poziomie 25,4%Reklamodawcy w IQ i IIQ 2011wydali na promocj w sieci1 mld PLN(2006r.-215 mln PLN/2010 r.- 1582 mln PLN)Autoryzowany Doradca 28. PROFIL EMITENTA rynek e-marketingu Reklama internetowa w Polsce nadal pozostanie motorem wzrostu caego rynku reklamyPwC szacuje, e skumulowany roczny wzrost (CAGR)prognozowany do roku 2015 wyniesie 18%, kiedy torynek reklamy online w Polsce osignie warto1,172 mld USDAutoryzowany Doradca 29. PROFIL EMITENTA rynek e-marketinguBardzo duy wzrost prognozowany jestw reklamie mobilnej W 2009 roku wydatki na reklam mobiln wynosiy 3,6 mld dolarw, podczas gdy prognozy na 2012 rok mwi ju o 21,2 mln USD, a na 2015 rok nawet 38 mln USDAutoryzowany Doradca 30. PROFIL EMITENTA rynek e-marketinguRynek aplikacji szybko ronie9.00 Polski rynek mobilny8.008.3 jest jednym z bardziej7.006.9konkurencyjnych6.005.6w Europie5.004.00 3.8 Poziom penetracji3.002.1wg. danych GUS2.001.000.831wynis po IQ 2011125 % 0.2060.00 rokuPrognoza czna dla sklepw Apple, Google, Nokia i Research In Motion rdo: iSuppli ResearchAutoryzowany Doradca 31. PROFIL EMITENTA rynek e-marketinguSprzeda w sklepach on-line na 17 gwnych rynkacheuropejskich wzronie z 97 mld euro w 2011 r.do 172 mld euro w 2016Roczny wzrost sprzeday wkrajach EU-17 bdzie wynosi12,2%Autoryzowany Doradca 32. PROFIL EMITENTA rynek e-marketinguWedug raportu Centre for Retail Research, Polska wyrnia sinajwyszym w Europie wzrostem rynku e-commerceW cigu dwch lat (2010-2011) wynis on 33,5% W 2012 spodziewany jest wzrost o 24%Autoryzowany Doradca 33. PROFIL EMITENTA rynek e-marketinguPrzedsibiorcy zauwaaj zalenopoprawy wynikw, na skutekzwikszania nakadw na marketing.71 % sklepw inwestujcych powyej250 tys. z na reklam poprawio wynikifinansowe.Autoryzowany Doradca 34. PROFIL EMITENTA rynek e-marketingu54% respondentwplanuje ulepszymarketing sklepubadanie InternetStandardAutoryzowany Doradca 35. PROFIL EMITENTA rynek e-marketingu Wedug szacunkw serwisy spoecznociowe maj wpyw na 90% transakcji. 150 mln osb na caym wiecie korzysta z Facebooka za porednictwem innych serwisw.Wedug specjalistw z brany warto sprzeday w 2015 rokuwyniesie 30 mld USD. Na chwil obecn ju 1 mlnsklepw internetowych wykorzystuje na swoich serwisachFacebook.Dziki rekomendacjom na serwisac