OR en duurzame inzetbaarheid

 • View
  667

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie als onderdeel van leergang HRM voor OR-leden; Thema levensfasebewust beleid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Text of OR en duurzame inzetbaarheid

 • 1. Personeelsbeleid en medezeggenschap Leergang HRM voor ondernemingsradenCAOPUnit ArbeidsverhoudingenMedezeggenschapwww.caop.nl/opleidingenCorrie van VeggelTheo van der Bijl
 • 2. Vitaliteit, inzetbaarheid en levensfasen Blok 5CAOPUnit ArbeidsverhoudingenMedezeggenschapwww.caop.nl/opleidingenCorrie van VeggelTheo van der Bijl
 • 3. Centrale vraag Hoe kunnen we personeelsbeleid zo inrichten dat mensen duurzamer inzetbaar zijn in het arbeidsproces? - Minder uitval - Minder ziekteverzuim - Meer productiviteit - Meer energie - Meer plezier
 • 4. Aanleiding Dubbele vergrijzing Demografie Langer doorwerken Ouder wordende beroepsbevolking Arbeidsmarktekorten (ontgroening)
 • 5. Duurzame inzetbaarheid & levensfasebewust beleid Beleid om mensen langer en beter inzetbaar te houden. Inzetbaarheid: Mate waarin iemand zijn huidige of mogelijke toekomstige werk goed kan en wil vervullen Duurzaam: Gericht op heden en toekomst Optimaal: Rekening houden met persoonlijke mogelijkheden en beperkingen
 • 6. Aspecten inzetbaarheid1. Gezondheid2. Motivatie3. Competenties (vakbekwaam)4.Werkomgeving & Organisatie
 • 7. Levensfasebewust beleid:Vaak mn gericht op ouderenHoe blijven oudere werknemers:zo lang mogelijk gemotiveerdproductief en inzetbaarin goede gezondheidmet voldoende uitdaging en motivatie
 • 8. Aandachtspunten Praktijk: ouderen vaak minder inzetbaar Heeft vaak te maken met: - functieduur (aantal jaren zelfde werk); - type functie (mentale of fysieke belasting) Belangrijkste is mobiliteit: niet te lang hetzelfde werk doen met name bij belastende functies - Gezondheid / belastbaarheid - Competenties
 • 9. MobiliteitLang zelfde werk is risicovol voor inzetbaarheid-> Afnemen motivatie en betrokkenheid-> Eenzijdige (fysieke) belasting-> Smalle inzetbaarheid, moeilijk inzetbaar op andere plek-> Ervaringsconcentratie-> Inflexibel niet gewend om te veranderenZorg voor mobiliteit (rol- en taakwisselingen) enverandering
 • 10. Voorbeelden van mobiliteit Taakaanpassing Herplaatsing/omscholing Verticale overplaatsing Horizontale overplaatsing Coaching/bijscholing Stage/detachering Vrijwillig vertrek Outplacement Eigen onderneming Partieel vertrek (deeltijd) Vertrek uit arbeid (VUT/pensioen/WAO)
 • 11. Motivatie Motivatie verandert gedurende de loopbaan Grote lijn: - Jongeren gericht op carrire en promotie - Ouderen gericht op zingeving en sociale relevantie Motivatie is beter als werk aansluit op persoonlijke doelen Werk moet mee-veranderen Belangrijk gespreksonderwerp werknemer en de direct leidinggevende
 • 12. Levensfasebewust beleid