Click here to load reader

Nvd social media_290311

  • View
    530

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie voor NVD - Overijssel 290311

Text of Nvd social media_290311

  • 1. NVD - social media29 Maart 2011 Social networking De NVD en social media 29 Maart 2011

2. 29 Maart 2011NVD - social media Biedt social media u kansen? 3. Of ziet u door de bomen het bos niet meer?NVD - social media29 Maart 2011 4. Op de agenda VoorstellenNVD - social media Even inventariseren29 Maart 2011 Afbakening onderwerp Context Consequenties Succesverhalen en nachtmerries Richting strategie en beleid Inspiratie uit een casestudy ***ACHTERAF AANPASSEN*** 5. 29 Maart 2011NVD - social media KLANTVoorstellen 6. SIR Communicatiemanagement SIR is een onafhankelijk communicatieadviseur, bestaande uit 8 collegas en ruim 31 jaar ervaring.NVD - social media SIR adviseert en regisseert over de strategie, tactiek en uitvoering van communicatieprocessen.29 Maart 2011 SIR is een ROTA erkend mediabureau. 7. Wat doen we zoal? CommunicatieadviesNVD - social media Positionering en identiteit29 Maart 2011 Marketingcommunicatie Interne communicatie Arbeidsmarktcommunicatie Huisstijltrajecten incl. implementatie 8. 29 Maart 2011NVD - social media SIR Communicatie-model 9. 29 Maart 2011NVD - social media We werken o.a.voor 10. 29 Maart 2011NVD - social media Wie ben ik? 11. 29 Maart 2011NVD - social media Wie ben ik? 12. 29 Maart 2011NVD - social media Wie ben ik? 13. 29 Maart 2011NVD - social media KLANTEven inventariseren 14. 29 Maart 2011NVD - social media Wie gebruikt er: 15. 29 Maart 2011 NVD - social mediaKLANTAfbakening onderwerp 16. Wat is social media?NVD - social media Verzamelnaam voor platformen waar de29 Maart 2011 gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen. Dit doen zij door zelf berichten te publiceren of door gebruik te maken van ingebouwde reactiemogelijkheden. (wikipedia.nl) 17. Social media verandert communicatieNVD - social mediaDoelgroep29 Maart 2011 Doelgroep Doelgroep Organisatie Doelgroep DoelgroepDoelgroep 18. Social Media in 2011 Allang niet meer alleen voor en door consumenten:NVD - social media Consumenten onderling29 Maart 2011 Consumenten bedrijven Bedrijven intern Van Social Media marketing tot Social CRM enEnterprise 2.0 19. Het draait om interactie Niet elke organisatie is even goed zichtbaar online.NVD - social media29 Maart 2011 Veel organisaties doen vooral aan broadcasting en niet aan connecting. Zorg voor dialoog. Dialoog is per definitie tweezijdig. CONNECT! 20. 29 Maart 2011NVD - social mediaContext KLANT 21. 29 Maart 2011NVD - social media Whats happening? 22. En wat verklaart die ontwikkeling?Afgezien van of als reactie op - globale ontwikkelingen opNVD - social mediahet vlak van milieu, maatschappij, economie en cultuur29 Maart 2011kent elke generatie zijn eigen waarden, methoden,houding en gedrag.Afhankelijk van met welke generatie je te maken hebt alsorganisatie zul je hiermee in je eigen houding en gedragrekening mee moeten houden. 23. 29 Maart 2011NVD - social media 24. 29 Maart 2011NVD - social media 25. 29 Maart 2011NVD - social media 26. 29 Maart 2011NVD - social media 27. 29 Maart 2011NVD - social media 28. Het medialandschap verandertNVD - social media Niet alleen de doelgroep is veranderd, maar ook de media29 Maart 2011 om die te bereiken. Van zenden naar dialoog 29. Het medialandschap verandert Media vandaag:NVD - social media Owned media29 Maart 2011 Paid media Earned media Ook voor Social Media kunt u zich afvragen welke mix van owned media (bijv. eigen twitteraccount) en paid media (bijv. Google Adwords) ingezet kunnen worden om de doelgroep van uw organisatie te activeren. 30. 29 Maart 2011NVD - social media Nieuwe indeling medialandschap 31. 29 Maart 2011NVD - social media Middelenmix maken 32. Owned + Paid Earned Help de doelgroep om ergens (positief) over te pratenNVD - social media (bijvoorbeeld een organisatie). Luister, reageer en pas je29 Maart 2011 gedrag aan. Werk aan Earned Media Mond op mond reclame Virale marketing Buzz marketing PR Earned Media is niet te koop, maar is het gevolg van de inzet van Owned Media en Paid Media 33. 29 Maart 2011NVD - social media KLANTConsequenties 34. Wat betekent dat voor u? BedrijvenNVD - social media worden door de maatschappij ter verantwoording geroepen29 Maart 2011 legitimatie staan voor de opgave om antennes te ontwikkelen identificatie moeten verdergaand samenwerken met alle stakeholders maatschappelijk verantwoord ondernemen durven afhankelijk te zijn gelijkwaardigheid 35. Dus U creert strategische alliantiesNVD - social media29 Maart 2011 36. Dus U creert strategische alliantiesNVD - social media29 Maart 2011 U deelt uw kennis 37. Dus U creert strategische alliantiesNVD - social media29 Maart 2011 U deelt uw kennis U laat uw doelgroep zelf bepalen wat u hen biedt 38. NVD - social media KLANT29 Maart 2011 Succesverhalen en nachtmerries 39. Social Media succesverhalen (1) 18.572.795 personen vinden dit leuk (Facebook)NVD - social media Barack Obama heeft 1.773.858 vrienden. (MySpace)29 Maart 2011 6.903.913 volgers (Twitter) 40. Social Media succesverhalen (2) De grote donorshow van BNN leverde 7.300 donoren opNVD - social media Hyves 25.000 nieuwe donoren29 Maart 2011 41. Social Media succesverhalen (3)NVD - social media29 Maart 2011 42. Social Media Nachtmerries (1) Reputatieschade van een ton voor T-MobileNVD - social media 10.000 volgers meer voor Youp29 Maart 2011 43. Social Media Nachtmerries (2)NVD - social media Microsoft sucks at Photoshop29 Maart 2011 by Laura June 44. 29 Maart 2011NVD - social media KoorddansenSocial Media is.. 45. 29 Maart 2011NVD - social media KLANTSocial Media en U 46. Een stukje strategie (1) Wat staat er in een Social Media strategie voor eenNVD - social media organisatie?29 Maart 2011 Identiteit: Hoe vertaal je de identiteit van eenorganisatie online? Wat wil het bedrijf uitstralen? Rollen / kaders: Wat wordt er verwacht vanmedewerkers? Doelen: Wat wil een bedrijf bereiken met Social Media?En wie? Maak het concreet! Middelen: Hebben medewerkers toegang tot internet? Iser budget? Let wel: een Social Media strategie moet altijd onderdeel zijn van een overkoepelende (communicatie)strategie! 47. Een stukje strategie (2) Social Media strategie voor u?NVD - social media Identiteit: Hoe komt u over op het internet? Wat straalt29 Maart 2011u uit? Rollen / kaders: Wat wordt er van u verwacht? Watmag u wel en niet doen? Doelen: Wat probeert u te bereiken met Social Media? Middelen: Heeft u toegang tot internet? Krijgt u de tijdom met Social Media te werken? 48. Identiteit Wat wilt u online uitstralen?NVD - social media Hoe sluit uw identiteit aan bij die van uw organisatie?29 Maart 2011 Online identiteit of imago is een kwetsbaar goed. Veel bedrijven reageren defensief op negatievepubliciteit, maar proactief is beter. 49. Rollen / kaders in Social Media (1) Hoe gaan verschillende afdelingen met Social Media om?NVD - social media Wat is de rol van het management en wat doet de29 Maart 2011communicatieafdeling? Wat doet het secretariaat? Social Media beleid? Regels? Richtlijnen? Wat mogen medewerkers wel en niet? Verbieden isdoorgaans geen goed idee, richtlijnen geven wel. 50. Rollen / kaders in Social Media (2) Wie zijn deNVD - social media voortrekkers?29 Maart 2011 Top-down of bottom up? Wat is uw rol? Wat wordt er van u verwacht? 51. Doelen met Social Media Voorbeelden doelen met Social Media:NVD - social media Voorlichting29 Maart 2011 Service Marketing Distributie Onderzoek HRM? Meer mogelijkheden? 52. Uw eigen Social Media strategie Er is geen gouden formule voor het gebruik van SocialNVD - social media Media.29 Maart 2011 Klein beginnen en zelf ontdekken wat werkt. Meestal begint dit met het aanmaken van een profielpagina op de grotere sociale media websites. 53. 6 standaard stappen voor het gebruik van social media: 1) Beschrijf uw doelgroep zo concreet mogelijkNVD - social media 2) Formuleer vooraf wat uw doelstellingen zijn, niet alleen29 Maart 2011kwantitatief maar ook kwalitatief 3) Zet een planning op; wanneer wilt u uw doelgroepbereiken met welke boodschap? 4) Inventariseer de populaire communicatiekanalen voor dedoelgroep; houdt bij uw selectie rekening met factoren alszichtbaarheid, betrouwbaarheid, bereik en paid, owned ofearned media 5) Denk vanuit de doelgroep: whats in it for me? en stemuw strategie hierop af 6) Hoe kunt u uit de inzet van verschillende kanalen eensynergie-effect halen? 54. Denk vanuit de doelgroep Zitten niet te wachten op reclame.NVD - social media Denk vanuit de door u opgestelde doelen29 Maart 2011 Welke mix van media is het meest geschikt om de doelgroep te bereiken? Owned, paid of earned media? Social Media gebruiken omdat iedereen het doet iseen slecht idee! De effectiviteit van traditionele media is aan het dalen. 55. NVD - social media KLANT29 Maart 2011 Inspiratie uit een casestudie 56. 29 Maart 2011NVD - social media 57. 29 Maart 2011NVD - social media 58. 29 Maart 2011NVD - social media 59. 29 Maart 2011NVD - social media 60. 29 Maart 2011NVD - social media 61. 29 Maart 2011NVD - social media 62. Ikgahetbeleven Universiteit TwenteNVD - social media29 Maart 2011 YouTubeFacebook Twitter Flickr 63. Terug naar de strategie Identiteit: Hoe vertaal je de identiteit online? Wat wil hetNVD - social media bedrijf uitstralen?29 Maart 2011 Rollen / kaders: Wat wordt er verwacht van medewerkers? Doelen: Wat wil je bereiken met Social Media? En wie? Maak het concreet! Middelen: Hebben medewerkers toegang tot internet? Is er budget? 64. Deloitte Identiteit: kwaliteit, top van de marktNVD - social media De beste professionals: to be the standard of29 Maart 2011 excellence De uitingen op Social Media richten zich dan ook op high potentials, hoog opgeleid Doel met Soc

Search related