6
Manual pendaftaran koperasi 1. Pergi ke alamat website www.millionjade.com 2. Pada menu Koperasi MJ > Klik pada daftar KMJ 3. Pada laman web akan keluar paparan borang pendaftaran untuk di isikan. Masukkan maklumat ke dalam borang pendaftaran seperti di bawah:

Manual daftar kmj

Embed Size (px)

Citation preview

Manual  pendaftaran  koperasi    

1. Pergi  ke  alamat  website  www.millionjade.com  2. Pada  menu  Koperasi  MJ  >  Klik  pada  daftar  KMJ  

 

   

3. Pada  laman  web  akan  keluar  paparan  borang  pendaftaran  untuk  di  isikan.  Masukkan  maklumat  ke  dalam  borang  pendaftaran  seperti  di  bawah:  

   

 

4. Jika  ahli  yang  ingin  membuat  pembelian  saham,  masukkan  kuantiti  saham  koperasi  yang  ingin  dibeli.    

5. Klik  pada  butang  “DAFTAR”  untuk  membuat  pendaftaran    

6. Setelah  kesemua  maklumat  berjaya  dimasukkan  dalam  sistem  akan  muncul  paparan  seperti  di  bawah:  

 

     

7. Anda  boleh  muat  turun  invoice  yang  di  proses  oleh  sistem  dengan  klik  pada  “Muat  Turun  Invoice”.  Contoh  invoice  adalah  seperti  di  bawah:  

   

 

8. pengguna  yang  membuat  pendaftaran  juga  akan  menerima  email  dari  sistem  seperti  rajah  x.0    

     

9. Ahli  yang  baru  mendaftar  boleh  mengakses  panel  sistem  koperasi  KMJ  dengan  klik  pada  http://loginkmj.millionjade.com  Masukkan  Username  :  Alamat  Email  Password  :  No  Kad  Pengenalan  Atau  Passport      

               

 

10  .  User  dashboard  :  Setelah  log  masuk  berjaya,  ahli  akan  dapat  melihat  dashboard  pengguna  seperti  rajah  di  bawah:    

   

10. Kemaskini  bayaran    Step  kemaskini  :  i. Klik  pada  “update  payment”  ii. Masukkan  no  rujukan  pembayaran  iii. Upload  bukti  pembayaram  dengan  pilih  file  

 

   

               

           Pilih  file  :  Pilih  slip  bayaran  seperti  sample  di  bawah  dan  click  open    

   iv. Klik  butang  kemaskini  untuk  mengemaskini  pembayaran  yang  telah  di  buat.  

   

           

11. Ahli  juga  di  wajibkan  untuk  mengemaskini  maklumat  waris  dan  maklumat  pekerjaan  seperti  rajah  di  bawah