Ledelse og stressforebyggelse i praksis 2015 Lis Lyngbjerg

 • View
  107

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Ledelse og stressforebyggelse i praksis 2015 Lis Lyngbjerg

 1. 1. Lis Lyngbjerg LEDELSEOGSTRESSFOREBYGGELSEI PRAKSIS-MODELOGRESULTATER Lyngbjerg Juni2015
 2. 2. Lis Lyngbjerg PRSENTATION Uddannetkommunika)on/ledelse,1991 FrstebgeriSkandinavienomledelseogstress 6rStressbarometermedoverlgeDr.Med.BoNe;erstrm Proceskonsulent,2009Haslebo&Partnere GlobalPeopleManagement,2014CBS 4nordiskekonsulenter,ledelses-ogmedarbejderworkshops Kbenhavn,Helsinki,Stockholm,Oslo,(Nordea) Individuelsparring54forlb(bl.a.Hartmanns,SEB, Moderniseringsstyrelsen,Aarsderne,Udenrigsministeriet) StrategisksamarbejdeMindworkPsykologiskCenter Stressbarometer,2015
 3. 3. Lis Lyngbjerg FORSKELPTRAVLHEDOGSTRESS 1 Trivselgodbalancemellemkravogressourcer 2 Trivselbalancemellemkravogressourcer 3 Trivseltravlhed,belastet 4 Belastningtravlhed/returlgrniferie 5 Overbelastninggennemsnitdanskearbejdsstyrke,gearned 6 Massivoverbelastning,stress,helstakutro(stindsenesther) 7 Alvorligstressakutro/professionelhjlp 8 Alvorligstressakutro/professionelhjlp 9 Sjlden 10 Sjlden Kilde: Stressbarometer, overlge dr. Med. Bo Netterstrm, Lis Lyngbjerg
 4. 4. Lis Lyngbjerg xxbesvarelser: 1-2:xxpersoner 3-4:xxpersoner 5-6:xxpersoner Dem,derliggeridetgrnneomrde,kanfokuserep medarbejderneogpathjlpeandre. Dem,derliggeridetguleomrde,kanfokuserep egethelbred,prioriteringafopgaverneogplanlggerestuon. EKSEMPELFEEDBACKLEDERGRUPPE
 5. 5. Lis Lyngbjerg EKSEMPELLEDERGRUPPE Kilde: Stressbarometer 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Sjldent/aldrig Sommeder Ohe Ald
 6. 6. Lis Lyngbjerg SEMINAR/WORKSHOP FeedbackStressbarometer: Ledergruppensegettrivselsniveau Hvadfungereridetdagligearbejde? Forbedringsmuligheder? Dialogledergruppen Hvordangrjegsomlederiforholdlmedarbejdere? Hvorforgrenoget? Engageredeambisemedarbejderekandesigefra? Bekymredemedarbejdereoverdriverde? Den1.samtale Opflgning LederTool-Kit
 7. 7. Lis Lyngbjerg INDLEDNING Formde 1-2ledere ROIafHR- akviteter LEDERGRUPPE Individueltest, analyse, feedback LEDERGRUPPE Seminar/ workshop 3mer AFSLUTNING Valueringog handleplan 1-2ledere PROCESLEDERGRUPPE Individueltniveau:12-15%frindividuelsparringogkonkret hjlpforatundgpotenelsygemeldingvedniveau(5)6-7
 8. 8. Lis Lyngbjerg PRIS Model1Ledergruppe10personer: Formde,ROIafHR-akviteter,2mer Stressbarometer-test10personer Forebyggendepersonligindividuelsparringvedniveau(5)6-7 Seminar/workshop3mer 10Leder-ToolKit(ahaleskonkret) 10bgerLedelse&Stress 2bgerSvnkuren Afslumendevaluering&anbefalinger,1me Ialt Dkr: Pr.person: Dkr:
 9. 9. Lis Lyngbjerg PRIS Model2afdeling40personer: Formde,ROIafHR-akviteter,2mer Stressbarometer-test40personer Forebyggendepersonligindividuelsparringvedniveau(5)6-7 Seminar/workshop3mer 40medarbejder-ToolKit(ahaleskonkret) Afslumendevaluering&anbefalinger,1me Ialt Dkr: Pr.person: Dkr:
 10. 10. Lis Lyngbjerg KONTAKTINFO Kontakt: LisLyngbjerg Forfamer/underviserledelse&stress Mail:lis@lyngbjerg.dk Mobil:20925020 www.lyngbjerg.dk
 11. 11. Lis Lyngbjerg BGER:FORFATTERLISLYNGBJERG Svnkuren,GadsForlag,2011 Ledelseogstress,JyllandspostensForlag,2007 Godpersonaleledelse,L&RBusiness,2005 Eek)vudenstress,L&RBusiness,2003. Ledelseudenstress,L&RBusiness,2002 UdgivetsomE-bog,ForlagetGrie,2012