Latvija Statoil atbild«ga sadarb«ba ar partneriem

  • View
    767

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Latvija Statoil atbild«ga sadarb«ba ar partneriem

1. Atbildga sadarbba ar partneriemIlgtspja: zelta pieredze un ieguvumi19.oktobris, 2011Artrs Egltis, Komunikcijas vadtjs, vadbasgrupas prstvis 2. greenbusinesstimes.com 3. Darbbas licence 4. Risku novrtanaDegvielas piegdes ar ku iem Degvielas piegdes, izmantojot Degvielas produktu uzglabanas,degvielas prkrauana terminl dzelzce a infrastruktru BIOdegvielas jaukanas procesu undegvielas prkrauana terminldegvielas vedju uzkrauanas procesu izpildePastvgas degvielas piegdes Degvielas, prtikas un citu produktu Avicijas degvielas uzglabanar autotransportu tirdzniecba, klientu apkalpoanalidostas Rgaavicijas degvielas terminl,24h diennaktlidmanu uzpilde ar degvieluFoto: Statoil ASA 5. Risku novrtanaBru otas laupanas risksDegvielas un citu produktu zdzbas. Ugunsgrki, eksplozijas, dadadegvielas uzpildes stacijsNegodgs personlsrakstura aizdegansProduktu risks Prtikas droba Darbinieku, degvielas sajaukans, nopldes,klientu un sadarbbas partneru citu produktu neatbilstoa kvalitte savainojumu/nelaimes gadjumu, traumu risksto: Latvija Statoil, corbisimage.com,, www.ltvzinas.lv 6. IDD: Integrity Due Diligence Par pamatu emot Korupcijas uztveres indeksu 7. Prasbas un saistbas 8. Vienotas izpratnes veidoana 9. Auditi un uzlabojumi 10. Balstties uz vrtbm 11. Paldies par uzmanbu!Ilgtspja: zelta pieredze un ieguvumi19.oktobris, 2011Artrs Egltis, Komunikcijas vadtjs, vadbasgrupas prstvis