Just life vize

 • View
  40

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Just life vize

 1. 1. Henry David Thoreau 2 14
 2. 2. NAE VIZE Ctme, e vechno se d dlat jinak a lpe. e existuje 100% naden a odhodln pro to, co vs napluje. A tuhle filozofii pedvme vm. Pedstavte si partu lid, kte ve dlaj srdcem a jejich naden je dovedlo a sem, do JUST LIFE. Nam clem je tuhle energii znsobit a skrze vs j it dl do svta. Pitahujeme to, co vyzaujeme. Bte do situac nezitn, bez jakhokoliv oekvn a stanou se vci, kter jsou dechberouc, a nepochopiteln.
 3. 3. N SMR Nedvme se na konkurenci. Pro ns je hlavnm clem cesta, kter ns napluje - vytven vztah mezi stejn naladnmi nadenci. Hlavn zamen projektu, jsou aktivity, adrenalinov sporty a zitky po Evrop. Na zatku lta ve zasteuje n kadoron Zitkov festival JUST LIFE. Longboard Horolezeckkempy Wakekempy Kitecamp/kola Cykloturistika Sjezddivokvody Skialpy Lyaska snowboardovkempy
 4. 4. JUST LIFE organismus zaloen na ojedinlenm systmu filosofie nakaliv naden vzjemn inspirace ivotn styl j u s t l i f e . c z
 5. 5. zitkov festival JUSTLIFE2015 Chystme druh ronk vlastnho zitkovho festivalu. 3 dny pln sportovnch aktivit. Od sportovnch exhibic v adrenalinovch sportech pes bungee katapult a spoustu monost vyzkouet si ve na vlastn ki. Den pln smchu, divadla a hudebnch vystoupen, kterch se zastn jmna jako STO ZVAT, MONKEY BUSINESS, a dal. Festival je pod ztitou ministra kolstv
 6. 6. Hranice si klademe jen sami sob, mnohdy zbyten. Ten kdo je nezn, je u ns sprvn.
 7. 7. PESAH PROJEKTU Bhem krtk doby se nm podailo mylenky just life penst i do dalch obor, kter novou inspiraci potebuj. JUST LIFE S nam rozhranm si budete moci vybrat, na jak ely loklnch i zahraninch organizac a charit se rozhodnete pispt. Z na strany je to ist neziskov zleitost, netujeme si dn provize, ale naopak investujeme do tohoto projektu energii a podl z vlastnch zdroj. Vytvme program pro podporu charity a neziskov organizace z rznch obor. Pracujeme na webovm rozhran, kter bude dostupn pro kadho a bude spolupracovat se socilnmi stmi. CHARITA
 8. 8. PESAH PROJEKTU Vytvoili jsme monost podlet se na zlepen kvality ivotnho prosted. Dky sprvnm partnerm meme pispt hromadnou vsadbou mstskch st, restrukturalizacemi zahrad a v neposledn ad drbou zelen. JUST LIFE Dv monosti zapojen se studentm, kolm, umoujeme udlat si praxi v oboru zahradnictv, nebo zskat brigdu. V rmci obnovy zelen pipravujeme zahranin ste pro studenty. OBNOVA ZELEN Vce o projektu na www.green-land.cz
 9. 9. SPOLUPRCE S PARTNERYJsme oteveni novm npadm, monost na spoluprci je mnoho. Nae innost vm me nabdnout hodn pleitost ke zviditelnn va znaky: ceny do soute recenze produkt sponzorstv zitk propagace na facebooku spoluprce na festivalu lnky v asopisu JUST LIFE videoreklamy mdia a dal my@justlife.cz