19
Croatian Agency for SMEs AND INVESTMENTS The new role of HAMAG INVEST in promoting the development of Croatian economy HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE 05. studeni 2013. Grad Slavonski Brod

HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Croatian Agency for SMEs AND INVESTMENTS

The new role of HAMAG INVEST in promoting the development of Croatian

economy

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

05. studeni 2013.Grad Slavonski Brod

Page 2: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Subjekti malog gospodarstva

Veličina Broj zaposlenih Godišnji prihodi Ukupna imovina

Mikro ≤ 9 ≤ 2 mil EUR ≤ 2 mil EUR

Mali 10 - 49 ≤10 mil EUR ≤10 mil EUR

Srednji 50 - 249 ≤ 50 mil EUR ≤ 43 mil EUR

Page 3: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Glavna područja rada HAMAG INVEST-a

Jamstva

Mikrokrediti

Potpore

Investicije

Page 4: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Jamstveni programi

1. Novi poduzetnici

Poduzetnici koji posluju do 2 godine

Maksimalno do 80% glavnice kredita ili 1.500.000 HRK

2. Poljoprivrednici

Mali/srednji poduzetnici koji ulažu u djelatnost poljoprivrede ili ribarstva

Maksimalno do 50% glavnice kredita ili 1.750.000 HRK (10.000.000 HRK u slučaju IPARD-a)

Page 5: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Jamstveni programi

3. Likvidnost

Mali/srednji poduzetnici s nedostatkom sredstava za financiranje poslovnog ciklusa

Maksimalno do 50% glavnice kredita ili 2.500.000 HRK

4. Rast

Poduzetnici koji posluju dulje od 2 godine

Maksimalno do 50% glavnice kredita ili 7.500.000 HRK

Page 6: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Jamstveni programi

5. Leasing

Poduzetnici koji koriste strojeve, opremu i gospodarska vozila na temelju financijskog leasinga

Maksimalno do 50% odobrenog leasinga ili 1.500.000 HRK

6. Inovacije

Poduzetnici koji ulažu u materijalnu i nematerijalnu imovinu

Maksimalno do 50% glavnice kredita ili 5.000.000 HRK

Page 7: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Jamstveni programi

7. Činidbena jamstva

Poduzetnici koji realiziraju prethodno ugovoreni projekt ili ispunjavaju uvjete za javljanje na raspisane natječaje za realizaciju projekata

8. Investicijom do uspjeha

Poduzetnici koji ulažu u proširenje ponude u turizmu ili u povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji

Maksimalno do 50% glavnice kredita ili 18.000.000 HRK

Page 8: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Mikrokrediti (stari natječaj)

Mikro poduzetnici koji posluju do 2 godine

Veličina kredita – 10.000 – 70.000 HRK

Rok otplate: do 5 godina uz maksimalan poček do 6 mj.

Kamatna stopa 0,99% (EKS 1,09%)

Poziv otvoren do 23.09.2013.

Kredit se odobrava za ulaganja u:

1. Osnovna sredstva – najmanje 50%

2. Obrtna sredstva – najviše 50%

Page 9: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Bespovratne potpore

Potpore male vrijednosti

Ukupan iznos svih potpora male vrijednosti ne smije iznositi više od 200.000 EUR tijekom razdoblja od 3 fiskalne godine

U sklopu Plana poticanja poduzetništva i obrta Poduzetnički impuls za 2013. godinu HAMAG INVEST je zadužen za aktivnost B1 Jačanje poslovne konkurentnosti u okviru mjere B Jačanje konkurentnosti poduzetnika i obrtnika

Od 22. srpnja 2013. godine prijave na Aktivnost B1 se više ne zaprimaju, a trenutno je u izradi novi poziv za bespovratne potpore u 2014. godini

Page 10: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Investicije – što nudimo?

Pomoć pri traženju strateškom partnera za ulaganje u investicijski projekt ili profitabilnu poslovnu ideju

Strateški partneri => strani private equity/ venture capital fondovi koji ulaze u vlasničku strukturu i izlaze iz projekta nakon nekoliko godina (obično 5 – 7)

Besplatna usluga koja nije direktno povezana s ostalim uslugama HAMAG INVEST-a

Page 11: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Investicije - što tražimo?

Privatni projekti – veličina barem 5 milijuna HRK uz vlastito učešće u financiranju samog projekta (udio nije definiran per se, a u obzir dolaze i iznosi niži od 10% ukoliko se radi o visokoprofitabilnom projektu)

Sektori: IT, obnovljivi izvori energije, visokotehnološka industrija, inovacijski proizvodi, medicinska industrija, auto industrija, biotehnologija, robotika, agrarni turizam itd.

Ozbiljni projekti s razrađenim poslovnim planom uz osiguranu dokumentaciju i ostale bitne preduvjete za početak projekta stavljaju se u investicijski katalog koji se prezentira potencijalnim investitorima

Page 12: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Venture Capital/ Private Equity

Relativno nov pristup financiranju investicijskih projekata

Prednosti

Brz i vrlo stabilan izvor financiranja u iznosima koji višestruko premašuju mogućnosti bankovnih kredita => omogućuje brzi rast u prvim godinama poslovanja

Nema instrumenata osiguranja (hipoteke na kuću/stan, jamci i sl.)

Nema plaćanja visokih kamata i otplate glavnice duga

Omogućuje tzv. “čisti” početak poslovanja

Page 13: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Venture Capital/ Private Equity

Nedostaci

Dijeljenje dobiti

Gubitak dijela vlasništva

Strah od gubitka kontrole nad projektom

Rezerviranost poduzetnika prema ulasku strateškog partnera u vlasničku strukturu => niži postotak vlasništva, ali daleko viša vrijednost udjela u kapitalu

Page 14: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Primjeri u svijetu

Page 15: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Primjeri u Hrvatskoj

Page 16: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Imam investicijski projekt – što dalje? Razrada preliminarnog poslovnog plana koji bi trebao uključivati

Opis projekta (povijest društva ako postoji, opis proizvoda/ usluge, opis tehnologije koja se koristi u proizvodnji ili pružanju usluga, opis tržišta za proizvod/ uslugu, ostale relevantne informacije)

Opis lokacije

Predložena financijska struktura (vlastito učešće i iznosi po vrsti ulaganju u različitu vrstu imovine - novac, oprema, strojevi itd.; dodatni iznos vlasničkog kapitala potreban za realizaciju same investicije; financiranje dugom ako postoji - rok, kamatna stopa, otplatni plan kredita; ostali izvori financiranja ako postoje - npr. EU fondovi i sl.)  

Opis poduzetnika (može i u formi kratkog CV-a: reference i iskustvo te kontakti svih relevantnih osoba)

Page 17: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Imam investicijski projekt – što dalje?

Pregled važne dugotrajne imovine (zemljište, postrojenja, oprema i sl.) koja će se koristiti u realizaciji investicije uz opis navedene imovine (veličina nekretnine, kratki opis postrojenja i opreme), procijenjenu vrijednost navedene imovine, opis i vrijednost postojeće imovine, napomenu hoće li se pojedina nova imovina kupiti, unajmiti ili izgraditi

Detaljna razrada potrebnog ulaganja u obrtni kapital

Financijska ocjena projekta (projiciranje novčanih tijekova po godinama i izračun čiste sadašnje vrijednosti, interne stope profitabilnosti)

Planirani prihodi/rashodi po godinama projekta

Ostali relevantni podaci

Page 18: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Imam investicijski projekt – što dalje?

Preliminarni plan poslati na [email protected].

Kontakt:

Marko BjegovićInvesticijski sektor

Prilaz Gjure Deželića 7, Zagreb

Tel: 01 4891 757E-mail: [email protected]

Page 19: HAMAG INVEST - poticanje investicija Slavonski Brod

Thank you for your attention

CROATIAN AGENCY FOR SMEs AND INVESTMENTSPRILAZ GJURE DEŽELIĆA 7

10000 ZAGREBCROATIA

Tel: +385 1 488 1003Fax: +385 1 488 1009

E - mail: [email protected]

www.hamaginvest.hr

Hvala na pažnji!