European quality foods logop
European quality foods logop
European quality foods logop
European quality foods logop

European quality foods logop

  • View
    265

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of European quality foods logop

  • 1. European Quality FoodsSTYLE 01 Eating with your 5 senses Logo03.05.12 01 OIEuropean Quality Foods O I European Quality Foods

2. European Quality FoodsSTYLE 01 Eating with your 5 senses Design Language 02 3. European Quality FoodsSTYLE 01 Eating with your 5 senses Design Language 03 4. European Quality FoodsSTYLE 01 Eating with your 5 sensesColours & Type 06 ColourMeta Serif OT Book Meta Serif OT Book Italic TypographyABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 1234567890Meta Serif OT Bold Meta Serif OT Bold ItalicABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 1234567890Meta Serif OT BlackMeta Serif OT Black ItalicABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz|12345678901234567890