Du an dau tu khu vui choi the thao

 • View
  858

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dự án đầu tư xây dựng khu vui chơi thể thao Thảo Nguyên Xanh tư vấn lập dự án, viết dự án đầu tư, thiết kế quy hoạch dự án. Liên hệ tư vấn 0918755356 - 0948017007 158 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, HCM www.lapduan.com.vn

Text of Du an dau tu khu vui choi the thao

 • 1. CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM C LP - T DO - HNH PHC ----------- ---------- THUYT MINH D N U T XY DNG CNG TRNH KHU NGH DNG TH THAO GII TR VTT A IM : CH U T : Tp.HCM- Thng 4 nm 2011
 • 2. D n u T Khu Ngh Dng Th Thao Gii Tr- VTT -------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng Ty C Phn T Vn u T Tho Nguyn Xanh Trang 1 CHNG I: GII THIU CH U T V D N I.1. GII THIU CH U T - Tn Cng Ty: Cng ty TNHH Sn xut Thng mi - Dch v - Giy chng nhn ng k kinh doanh s - Giy chng nhn ng k thu, m s - Tr s cng ty : HCM - i din php lut cng ty: - Chc v: Gim c cng ty ; - in Thoi: I.2. M T D N - Tn d n: Khu ngh dng th thao gii tr VTT - a im: Ti x Hip Phc, huyn Nh B, TP. H Ch Minh. - Hnh thc u t: u t xy dng mi. I.3. C S PHP L TRIN KHAI D N I.3.1. Cc vn bn php quy v qun l u t - Lut Xy dng s 16/2003/QH11 ngy 17/6/2003 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; - Lut t ai s 13/2003/QH11 ngy 26/11/2003 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; - Lut u t s 59/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; - Lut Doanh nghip s 60/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; - Lut u thu s 61/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; - Lut Kinh doanh Bt ng sn 63/2006/QH11 ngy 29/6/2006 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; - Lut Nh 56/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; - Lut Thu thu nhp doanh nghip s 14/2008/QH12 ngy 03/6/2008 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; - Lut Bo v mi trng s 52/2005/QH11 ngy 29/11/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; - B lut Dn s s 33/2005/QH11 ngy 14/6/2005 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; - Lut thu Gi tr gia tng s 13/2008/QH12 ngy 03/6/2008 ca Quc Hi nc CHXHCN Vit Nam; - Ngh nh s 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009 ca Chnh ph v vic Qun l d n u t xy dng cng trnh. - Ngh nh s 124/2008 N-CP ngy 11 thng 12 nm 2008 ca Chnh Ph v thu thu nhp doanh nghip; - Ngh nh s 123/2008/N-CP ngy 08/12/2008 ca Chnh ph Qui nh chi tit thi hnh Lut Thu gi tr gia tng;
 • 3. D n u T Khu Ngh Dng Th Thao Gii Tr- VTT -------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng Ty C Phn T Vn u T Tho Nguyn Xanh Trang 2 - Ngh nh 140/2006/N-CP ca Chnh ph ngy 22 thng 11 nm 2006 quy nh vic bo v mi trng trong cc khu lp, thm nh, ph duyt v t chc thc hin cc chin lc, quy hoch, k hoch, chng trnh v d n pht trin; - Ngh nh s 80/2006/N-CP ngy 09 thng 8 nm 2006 ca Chnh ph v vic qui nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut bo v mi trng; - Ngh nh s 21/2008/N-CP ngy 28/02/2008 ca Chnh ph v sa i b sung mt s iu ca Ngh nh s 80/2006/N-CP ngy 09/08/2006 ca Chnh ph v vic quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo v mi trng; - Thng t s 12/2008/TT-BXD ngy 07/05/2008 ca B xy dng hng dn vic lp v qun l chi ph kho st xy dng; - Thng t s 05/2009/TT-BXD ngy 15/04/2009 ca B Xy dng hng dn iu chnh d ton xy dng cng trnh; - Thng t s 12/2008/TT-BXD ngy 07/05/2008 ca B Xy dng hng dn vic lp v qun l chi ph kho st xy dng; - Thng t s 33/2007/TT-BTC ngy 09/4/2007 ca B Ti chnh hng dn quyt ton d n hon thnh thuc ngun vn nh nc; - Cng vn 1751/BXD VP ca B Xy Dng ngy 14/08/2007 v vic qui nh nh mc chi ph qun l d n v t vn u t xy dng cng trnh. - Cng vn s 1777/BXD-VP ngy 16/08/2007 ca B Xy dng v vic cng b nh mc d ton xy dng cng trnh - Phn lp t h thng in trong cng trnh, ng v ph tng ng, bo n ng ng, ph tng v thit b khai thc nc ngm; - Cng vn s 1779/BXD-VP ngy 16/08/2007 ca B Xy dng v vic cng b nh mc d ton xy dng cng trnh - Phn Kho st xy dng; - Thng t s 08/2006/TT-BTNMT ngy 08/9/2006 ca B Ti nguyn v Mi trng hng dn v nh gi mi trng chin lc, nh gi tc ng mi trng v cam kt bo v mi trng; - Ngh nh s 12/2009/N-CP ngy 12/2/2009 ca Chnh ph v vic Qun l d n u t v xy dng cng trnh; - Ngh nh s 209/2004/N-CP ngy 16/12/2004 ca Chnh ph v vic Qun l cht lng cng trnh xy dng v Ngh nh s 49/2008/N-CP ngy 18/04/2008 ca Chnh ph v vic sa i b sung mt s iu ca Ngh nh 2009/2004/N-CP; - nh mc chi ph qun l d n v t vn u t xy dng km theo Quyt nh s 957/Q-BXD ngy 29/9/2009 ca B Xy dng; - Cc vn bn khc ca Nh nc lin quan n lp Tng mc u t, tng d ton v d ton cng trnh. I.3.2. Cc tiu chun v quy chun xy dng D n u t xy dng Khu ngh dng th thao gii tr VTT thc hin trn c s nhng tiu chun, quy chun chnh nh sau: Quy chun xy dng Vit Nam (tp 1, 2, 3 xut bn 1997-BXD); - Quyt nh s 04 /2008/Q-BXD ngy 03/4/2008. Ban hnh Quy chun k thut Quc gia v Quy hoch xy dng (QCVN: 01/2008/BXD); - TCVN 2737-1995 : Ti trng v tc ng- Tiu chun thit k; - TCXD 229-1999 : Ch dn tnh ton thnh phn ng ca ti trng gi theo TCVN 2737 -1995; - TCVN 375-2006 : Thit k cng trnh chng ng t;
 • 4. D n u T Khu Ngh Dng Th Thao Gii Tr- VTT -------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng Ty C Phn T Vn u T Tho Nguyn Xanh Trang 3 - TCXD 45-1978 : Tiu chun thit k nn nh v cng trnh; - TCVN 5760-1993 : H thng cha chy - Yu cu chung thit k lp t v s dng; - TCVN 5738-2001 : H thng bo chy t ng - Yu cu k thut; - TCVN 2622-1995 : PCCC cho nh, cng trnh yu cu thit k; - TCVN-62:1995 : H thng PCCC cht chy bt, kh; - TCVN 6160 1996 : Yu cu chung v thit k, lp t, s dng h thng cha chy; - TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) v TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93); - TCVN 4760-1993 : H thng PCCC - Yu cu chung v thit k; - TCXD 33-1985 : Cp nc - mng li bn ngoi v cng trnh - Tiu chun thit k; - TCVN 5576-1991 : H thng cp thot nc - quy phm qun l k thut; - TCXD 51-1984 : Thot nc - mng li bn trong v ngoi cng trnh - Tiu chun thit k; - TCXD 188-1996 : Nc thi th -Tiu chun thi; - TCVN 4474-1987 : Tiu Chun Thit k h thng thot nc trong nh; - TCVN 4473:1988 : Tiu Chun Thit k h thng cp nc bn trong; TCVN 5673:1992 : Tiu Chun Thit k h thng cp thot nc bn trong; TCVN 4513-1998 : Cp nc trong nh; TCVN 6772 : Tiu chun cht lng nc v nc thi sinh hot; TCVN 188-1996 : Tiu chun nc thi th; TCVN 5502 : c im k thut nc sinh hot; TCVN 5687-1992 : Tiu chun thit k thng gi - iu tit khng kh - si m; TCXDVN 175:2005 : Tiu chun thit k n ti a cho php; 11TCN 19-84 : ng dy in; 11TCN 21-84 : Thit b phn phi v trm bin th; TCVN 5828-1994 : n in chiu sng ng ph - Yu cu k thut chung; TCXD 95-1983 : Tiu chun thit k chiu sng nhn to bn ngoi cng trnh dn dng; TCXD 25-1991 : Tiu chun t ng dy dn in trong nh v cng trnh cng cng; TCXD 27-1991 : Tiu chun t thit b in trong nh v cng trnh cng cng; TCVN-46-89 : Chng st cho cc cng trnh xy dng; EVN : Yu cu ca ngnh in lc Vit Nam (Electricity of Viet Nam)
 • 5. D n u T Khu Ngh Dng Th Thao Gii Tr- VTT -------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng Ty C Phn T Vn u T Tho Nguyn Xanh Trang 4 CHNG II: NGHIN CU TH TRNG II.1. TNG QUAN V NN KINH T VIT NAM II.1.1. Tng quan v nn kinh t v m Vit Nam Nm 2010, mc d tnh hnh kinh t th gii v trong nc c nhng din bin phc tp, kinh t Vit Nam t c nhng kt qu tch cc trn nhiu lnh vc. Tuy nhin, bn cnh nhng im sng th hin thnh tu t c nn kinh t vn cn bc l nhiu hn ch v thch thc. Vic nh gi, nhn nhn li kinh t Vit Nam nm 2010 rt ra nhng bi hc, ch r nhng thch thc v gii php cho nm 2011 c ngha quan trng i vi cc nh hoch nh chnh sch Vit Nam. C th tip cn v nh gi mt nn kinh t t nhiu phng din. Trong bi vit ny, bc tranh kinh t Vit Nam c nhn nhn t gc v m da trn din bin tnh hnh kinh t trong nm v cc ch s kinh t v m c bn. Tng trng kinh t Nm 2010, kinh t ca Vit Nam tip tc c s phc hi nhanh chng sau tc ng ca khng hong kinh t ton cu. Tc tng GDP theo cc qu trong nm 2010 lin tc ci thin. Tc tng GDP qu I t 5,83%, qu II l 6,4%, qu III tng ln 7,14% v d on qu IV s t 7,41%. Uc tnh GDP c nm 2010 c th tng 6,7%, cao hn nhim v k hoch (6,5%). Trong bi cnh kinh t th gii vn phc hi chm chp v trong nc gp phi nhiu kh khn, kinh t Vit Nam t c tc tng trng tng i cao nh trn l mt thnh cng. Vi kt qu ny tc tng trng GDP c giai on 2006-2010 t bnh qun 7%/nm v thu nhp quc dn bnh qun u ngi nm 2010 c t 1.160 USD. Cc ch s tng trng cho cc ngnh cng th hin mt xu hng phc hi r rt. Cng nghip tip tc l u tu ca tng trng kinh t Vit Nam. Gi tr sn xut cng nghip 9 thng u nm tng 13,8% so vi cng k nm 2009 v nm 2010 c tng 14% so vi nm 2009. So vi khu vc cng nghip th khu vc dch v cng c s phc hi sau khng hong kinh t th gii nhng mc thp hn. Tc tng trng trong 9 thng u nm l 7,24% v trin vng tc tng trng khu vc dch v c nm 2010 c th t 7,5%. i vi lnh vc nng nghip, nm 2010 gp nhiu kh khn: u nm hn hn nghim trng, gia nm nng nng gay gt, cui nm ma l ln ko di min Trung v Ty Nguyn. Nhng kh khn ny gy thit hi nng n cho sn xut v ma, nui trng thu sn v chn nui. Tuy nhin, do thc hin nhiu chnh sch v gii php h tr h nng dn v cc doanh nghip v vn, vt t, tiu th kp thi, gi tr sn xut nng, lm nghip v thu sn 9 thng u nm tng 2,89% so vi cng k nm 2009, v c c nm 2010 tng khong 2,8%. u t pht trin Kinh t phc hi l mt nguyn nhn quan trng trong vic thc y u t pht trin. Ngun vn u t ton x hi nm 2010 t c nhng kt qu tch cc. c tnh tng u t ton x hi nm 2010 t 800 nghn t ng, tng 12,9% so vi nm 2009 v bng 41% GDP. Trong , ngun vn u t ca t nhn v ca dn c dn u bng 31,2% vn u t ton x hi, ngun vn u t nh nc (gm u t t ngn sch nh nc, ngun tri phiu Chnh ph, ngun tn dng u t theo k hoch nh nc v ngun u t ca cc doanh nghip nh nc) bng 22,5%, tng 4,7% so vi nm 2009. Nhng kt qu ny cho thy cc ngun lc trong nc c huy ng tch cc hn. V vn u t trc tip nc ngoi (FDI), tnh n ht thng 11, c nc thu ht c 833 d n mi vi tng s
 • 6. D n u T Khu Ngh Dng Th Thao Gii Tr- VTT -------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng Ty C Phn T Vn