Báo giá phụ kiện tủ bếp wellmax cao cấp

 • View
  540

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of Báo giá phụ kiện tủ bếp wellmax cao cấp

 • Le Nguyen TDC.,JSC Email: phukientubepnhapkhau@yahoo.com - Website: tubepvaphukien.com.vn / wellmaxvietnam.com.vn

  TLM- 906T kho 6 tng - 36 r

  - ray gim chnB D530 x W780 x H (1850-2000) mm 900 11,430,000

  TLM- 905T kho 5 tng - 30 r

  - ray gim chnB D530 x W780 x H (1600-1750) mm 900 10,720,000

  TLM- 904T kho 4 tng - 24 r

  - ray gim chnB D530 x W780 x H (1300-1450) mm 900 10,000,000

  KSPTJ022FT kho 6 tng, 12 r Inox

  - ray gim chn B D500 x W385 x H (1850-2150) mm 450 6,650,000

  KPTJ022FT kho 6 tng, 12 r m crome - ray

  gim chn B D500 x W385 x H (1850-2150) mm 450 6,070,000

  SPTJ022FT kho 6 tng, 12 r Inox nan - ray

  gim chn B D500 x W385 x H (1650-1950) mm 450 6,500,000

  PTJ022FT kho 6 tng, 12 r m crome - ray

  gim chn B D500 x W385 x H (1650-1950) mm 450 6,000,000

  SPTJ022E

  /SPTJ022A

  T kho 5 tng, 10 r INOX nan

  - ray gim chn B D500 x W385 x H (1250-1550) mm 450 5,860,000

  PTJ022E /

  PTJ022A

  T kho 5 tng, 10 r m crome

  - ray gim chn B D500 x W385 x H (1250-1550) mm 450 5,290,000

  SPTJ022GT kho 4 tng, 8 r INOX nan - ray

  gim chnB D500 x W385 x H (1150-1450) mm 450 5,150,000

  PTJ022G /

  PTJ022D

  T kho 4 tng, 8 r m crome

  - ray gim chn B D500 x W385 x H (1150-1450) mm 450 4,580,000

  PTJ022E -600T kho 4 tng, 10 r m crome

  - ray gim chn B D500 x W535 x H (1250-1550) mm 600 6,290,000

  PTJ022F -600T kho 5 tng, 10 r m crome

  - ray gim chn B D500 x W535 x H (1650-1950) mm 600 6,570,000

  M040645K T kho 6 tng, 12 r , inox hp B D500 xW414 x H (1850-2150) 450 6,720,000

  M040645 T kho 6 tng, 12 r , inox hp B D500 xW414 x H (1650-1950) 450 6,570,000

  M040545 T kho 5 tng, 10 r , inox hp B D500 x W414x H(1250-1550) 450 6,000,000

  M040445 T kho 4 tng, 8 r , inox hp B D500 x W 414 x H (1150-1450) 450 5,290,000

  M040660K T kho 6 tng, 12 r , inox hp B D500 xW564 x H (1850-2150)mm 600 7,290,000

  M040660T kho 6 tng, 12 r , inox hp

  B D500 xW564 x H (1650-1950)mm 600 7,000,000

  M040560T kho 5 tng, 10 r , inox hp

  B D500 x W564 x H (1250-1550) 600 6,430,000

  M040460T kho 4 tng, 8 r , inox hp

  B D500 x W564 x H (1150-1450) 600 5,720,000

  CNG TY C PHN PHT TRIN THNG MI L NGUYN

  Showroom: S 41 - Hong Cu - Q. ng a - H Ni

  in thoi: 04-6670.7352 - Hotline: 0984 142 888 - 0936 310 876 -0168 238 9999

  PH KIN TRANG TR NI THT - PH KIN T BP

  M sp

  BNG BO GI

  ( p dng t ngy 01/08/2015)

  Gi bn

  ( VN )

  H THNG T KHO INOX, M CROME

  n

  vKT tTn sn phm

  Thng s k thut

  ( Su x Rng x Cao)Hnh nh sn phm

  www.tubepvaphukien.com.vn Page 1 www.wellmaxvietnam.com.vn

 • M spGi bn

  ( VN )

  n

  vKT tTn sn phm

  Thng s k thut

  ( Su x Rng x Cao)Hnh nh sn phm

  AC2602T kho 6 tng inox hp 2 lp y, cnh

  m, gim chnB D500 x W 385 x H (1650-1950) 450 6,570,000

  AC2502T kho 5 tng inox hp 2 lp y, cnh

  m, gim chnB D500 x W 385 x H (1250-1550) 450 6,000,000

  GSPTJ012D

  T kho 6 tng inox hp

  y c 1 lp y - ray gim chn B D480 x W350 x H (1850-2200) mm 400 5,570,000

  GSPTJ012G

  T kho 5 tng inox hp

  y c 1 lp y - ray gim chn B D480 x W350 x H (1400-1700) mm 400 5,430,000

  GSPTJ012H

  T kho 4 tng inox hp

  y c 1 lp y - ray gim chn B D480 x W350 x H (1150-1350) mm 400 5,150,000

  KPTJ012DT kho 6 tng nan, m crome -

  ray gim chn B D480 x W350 x H (1850-2200) mm 400 4,720,000

  PTJ012ET kho 6 tng nan, m crome -

  ray gim chn B D450 x W240 x H (1700-2000) mm 300 4,500,000

  PTJ012FT kho 5 tng nan, m crome -

  ray gim chn B D480 x W350 x H (1400-1700) mm 400 4,290,000

  PTJ012HT kho 4 tng nan, m crome -

  ray gim chn B D480 x W350 x H (1150-1350) mm 400 3,860,000

  PTJ012IT kho 4 tng nan, m crome -

  ray gim chn B D450 x W240 x H (1150-1350) mm 300 3,570,000

  HG 201302T kho 5 tng cnh rt, ray trt gim

  chn m 90 D500 x W 250 x H ( 1659-2059) 300 7,580,000

  HG 201305T kho 5 tng cnh rt, ray trt gim

  chn m 90 D500 x W 350 x H ( 1659-2059) 400 7,720,000

  PTJ 017GAK gc lin hon nan m crome ,

  m tri, gim chnB D480 x W( 860-960)x H560 mm 865-965 4,500,000

  PTJ 017GBK gc lin hon m crome,

  m phi, gim chnB D480 x W( 860-960)x H560 mm 865-965 4,500,000

  SPTJ017GAK gc lin hon inox nan, m tri,

  gim chnB D480 x W( 860-960)x H560 mm 865-965 5,000,000

  SPTJ017GBK gc lin hon inox nan, m phi,

  gim chnB D480 x W( 860-960)x H560 mm 865-965 5,000,000

  GR-90A ( L)K lin hon nan m crome ray gim

  chn Grass, m triB D498 x W( 860-960)x H516 mm 900-1000 5,000,000

  GR-90A ( R)K lin hon nan m crome ray gim

  chn Grass, m phiB D498 x W( 860-960)x H516 mm 900-1000 5,000,000

  GSPTJ017GA1K gc lin hon inox hp, m tri,

  gim chn, 1 lp yB D480 x W( 860-960)x H560 mm 865-965 5,580,000

  GSPTJ017GB1K gc lin hon inox hp ,m phi,

  gim chn, 1 lp yB D480 x W( 860-960)x H560 mm 865-965 5,580,000

  K GC LIN HON - MM XOAY

  www.tubepvaphukien.com.vn Page 2 www.wellmaxvietnam.com.vn

 • M spGi bn

  ( VN )

  n

  vKT tTn sn phm

  Thng s k thut

  ( Su x Rng x Cao)Hnh nh sn phm

  PTJ017FL

  K lin hon hnh l, m tri,

  gim chn

  ( cht liu composite)

  B D495 x W865 x H( 600-750) mm 900 5,580,000

  PTJ017FR

  K lin hon hnh l, m phi ,

  gim chn

  ( cht liu composite)

  B D495 x W865 x H( 600-750) mm 900 5,580,000

  PTJ006L- 270

  Gi xoay a nng t gc,

  cht liu m crome.

  Lp cho t gc cho 2 cnh

  B 780 x D680 xH (630-800) 900 5,000,000

  PTJ006L -360

  Gi xoay a nng t gc,

  cht liu m crome.

  Lp cho t gc vt 1 cnh

  B 780 x D735 x H(630-800) 900 5,150,000

  CZJ440 H B 610 x H (600-900) mm 600-700 1,650,000

  CZJ440 C B 710 x H (600-900) mm 760-800 1,790,000

  TR-360A B 610 x H (600-900) mm 600-700 1,790,000

  TR-360B B 710 x H (600-900) mm 760-800 1,930,000

  SPTJ005

  Mm xoay 1/2 inox , ng knh 740

  xoong ni 2 tng

  (tiu chun c)B D415 x W740 x H (600-900) 800 1,360,000

  SPTJ006

  Mm xoay 3/4 inox , ng knh

  740, xoong ni 2 tng

  (tiu chun c)B 740 (600-900) 800 1,500,000

  AC2006A Chic D460 x W 564x H150 mm 600 1,215,000

  AC2007A Chic D460 x W 664x H150 mm 700 1,245,000

  AC2008A Chic D460 x W 764x H150 mm 800 1,290,000

  AC2009A Chic D460 x W 864x H150 mm 900 1,330,000

  AC2006B1 Chic D460 x W 564x H150 mm 600 1,500,000

  AC2007B1 Chic D460 x W 664x H150 mm 700 1,570,000

  AC2008B1 Chic D460 x W 764x H150 mm 800 1,720,000

  AC2009B1 Chic D460 x W 864x H150 mm 900 1,845,000

  Gi xoay trn a nng m crome

  Gi xoay trn a nng INOX

  R bt a inox hp,

  Loi 2 lp y

  ( khng gn cnh)

  R A NNG INOX, GN CNH - M CNH

  R xoong ni inox hp,

  Loi 2 lp y

  ( khng gn cnh )

  www.tubepvaphukien.com.vn Page 3 www.wellmaxvietnam.com.vn

 • M spGi bn

  ( VN )

  n

  vKT tTn sn phm

  Thng s k thut

  ( Su x Rng x Cao)Hnh nh sn phm

  AC2006C Chic D460 x W 564x H150 mm 600 1,215,000

  AC2007C Chic D460 x W 664x H150 mm 700 1,245,000

  AC2008C Chic D460 x W 764x H150 mm 800 1,290,000

  AC2009C Chic D460 x W 864x H150 mm 900 1,330,000

  AC2006D1 Chic D460 x W 564x H150 mm 600 1,500,000

  AC2007D1 Chic D460 x W 664x H150 mm 700 1,570,000

  AC2008D1 Chic D460 x W 764x H150 mm 800 1,720,000

  AC2009D1 Chic D460 x W 864x H150 mm 900 1,845,000

  KGSPTJ007E D425 x W564 x H148 mm 600 1,215,000

  KGSPTJ007P D425 x W664 x H148 mm 700 1,270,000

  KGSPTJ007A D425x w764 x h148 mm 800 1,330,000

  KGSPTJ007H D425 x W864 x H148 mm 900 1,390,000

  KGSPTJ007V D425 x W564 x H148 mm 600 1,730,000

  KGSPTJ007U D425 x W664 x H148 mm 700 1,800,000

  KGSPTJ007Q D425 x W764 x H148 mm 800 1,990,000

  KGSPTJ007T D425 x W864 x H148 mm 900 2,100,000

  KGSPTJ008D D425 x W564 x H148 mm 600 1,215,000

  KGSPTJ008E D425 x W664 x H148 mm 700 1,270,000

  KGSPTJ008F D425 x W764 x H148 mm 800 1,330,000

  KGSPTJ008G D450 x W864 x H148 mm 900 1,390,000

  KGSPTJ008V D425 x W 567 x H148 mm 600 1,730,000

  KGSPTJ008U D425 x W664 x H148 mm 700 1,800,000

  KGSPTJ008Q D425 x W764 x H148 mm 800 1,990,000

  KGSPTJ008T D425 x W864 x H148 mm 900 2,100,000

  DSPTJ007E1 D425 x w565 x H185 mm 600 860,000

  DSPTJ007P1 D425 x w665 x H185 mm 700 930,000

  DSPTJ007A1 D425 x w765 x H185 mm 800 1,000,000

  DSPTJ007H1 D425 x w865 x H185 mm 900 1,070,000

  DSPTJ007V D425 x w564 x H195 mm 600 1,000,000

  DSPTJ007U D425 x w664 x H195 mm 700 1,070,000

  DSPTJ007Q D425 x w764 x H195 mm 800 1,150,000

  DSPTJ007T D425 x w864 x H195 mm 900 1,220,000

  Chic

  Chic

  R xoong ni tng hp inox hp,

  y c, ray gim chn

  (gn cnh t)

  Wellmax

  Chic

  R p bt, a inox nan c khay hng

  nc , khng gim chn

  (khng gn cnh t )

  Wellmax

  R p bt a inox hp, y c,

  ray gim chn

  (gn cnh t)

  Wellmax

  R bt a inox hp,

  Loi 2 lp y

  ( gn cnh)

  Chic

  R gia v tng hp inox nan,

  c khay hng nc,

  khng gim chn

  (khng gn cnh t)

  Wellmax

  R p xoong, ni inox hp,

  y c , ray gim chn

  (khng gn cnh t)

  Wellmax

  Chic

  Chic