Bao gia phu kien tu bep inox Higold thang 12 - 2013

  • Published on
    22-May-2015

  • View
    184

  • Download
    1

DESCRIPTION

Bo Gi Ph Kin T Bp Inox Higold Vit Nam Thang 12 - 2013 M sn phm: Inox Higold Vit Nam Gi: Call us CNG TY TNHH TM NT BP GIA NH NH PHN PHI PH KIN BP CHNH HNG Showroom: F15C (S Mi 36/37) ng D2 F25 Q. Bnh Thnh TP. HCM Vn phng : 88 Phm nh H, Phng 02, Qun 06, TP H Ch Minh. Xng : 12/25 ng 49, Phng Hip Bnh Chnh, Qun Th c - TP.HCM in Thoi :+84(8) 6680 5598- +84(8) 6680 5598 - Email : ketubep@gmail.com Hotline: 0909 816 786 Link: http://higoldvietnam.com/products.php?cid=164

Transcript

<ul><li> 1. CNG TY TNHH NI THT BP GIA NH a ch : 36/37 ng D2 F25 Q.Bnh Thnh TP.HCM Web : www.phukienbepxinh.com Mail : ketubep@gmail.com T : 08 6680 5598 - 0909 816 786BNG BO GI HIGOLD THNG 12 Ph kin bp xinh trn trng cm n qu khch hng tm hiu v n vi sn phm thit b ca cng ty chng ti. Hm nay thit b bp xinh gi n qu khch hng bng bo gi thit b tt nht chi tit sau: QU S Y L STT HNH NH PH KIN M SP THNH TIN TN SN PHM V KCH THC N GI C N CH G1306041K gia v inox higold ray gim chn T 400 W342xD450xH470(mm)2306022B12,617,0002,617,000B12,617,0002,617,000K dt dao tht higold inox 304 T 400 W350xD450xH470(mm)</li></ul> <p> 2. STT3HNH NH PH KINM SP306051TN SN PHM V KCH THC306021304098THNH TINB12,900,0002,900,000B12,277,0002,277,000B11,750,0001,750,000Khay chai l m t 300 higold W250 x D450 x H470mm5N GIK gia v inox higold T 450 W405xD450xH470(mm)4QU S Y L C NKHAY GIA V - DNG C C NH KT t : 150mm - KT sn phm : W120 x D450 x H510mm ray gim chn 3. STT6HNH NH PH KINM SPTN SN PHM V KCH THC304099QU S Y L C NN GIKhay chai l m t 200 higold W150 x D450 x H470mmBTHNH TIN3010022,083,0002,083,000W420 x D450 x H140mm dng t450 CI 1711,193,0001,193,0001,253,0001,253,000K p xoong ni, chn t bp di higold. 8301003K p xoong ni, chn t bp di higold W470 x D450 x H140mm dng t 500 CI 1 4. STT9HNH NH PH KINM SP301004TN SN PHM V KCH THCQU S Y L C N3010043010041,433,0001,433,0001,563,0001,563,0001,940,0001,940,000K p xoong ni, chn t bp di higold W670 x D450 x H140mm dng t 700 CI 19THNH TINK p xoong ni, chn t bp di higold W570 x D450 x H140mm dng t 600 CI 19N GIK p xoong ni, chn t bp di higold W770 x D450 x H140mm dng t 800 CI 1 5. STT9HNH NH PH KINM SP301004TN SN PHM V KCH THCQU S Y L C N3016073016012,200,0002,200,0001,800,0001,800,0001,932,0001,932,000K p xoong ni, chn t bp di higold INOX 304 W570 x D450 x H140mm dng t 600 CI 111THNH TINK p xoong ni, chn t bp di higold W870 x D450 x H140mm dng t 900 CI 110N GIK p xoong ni, chn t bp di higold INOX 304 W670 x D450 x H140mm dng t 700 CI 1 6. STT12HNH NH PH KINM SP301602TN SN PHM V KCH THCK p xoong ni, chn t bp di higold INOX 304QU S Y L C NW770 x D450 x H140mm dng t 800 CI 113301603401071THNH TIN2,148,0002,148,0002,332,0002,332,0001,483,0001,483,000K p xoong ni, chn t bp di higold INOX 304 W870 x D450 x H140mm dng t 900 CI 114N GIK p Chn Inox 2 Tng Higold W670 x D280 x H65mm dng t 700 B1 7. STT15HNH NH PH KINM SP401072TN SN PHM V KCH THCQU S Y L C N4010734010114010121,626,0001,626,00011,723,0001,723,00011,350,0001,350,000K P CHN M T BP 7 Tc KT T BP W700 x H450mm KT sn phm : W670 x D280mm181K p Chn Inox 2 Tng Higold W870 x D280 x H65mm dng t 900 B17THNH TINK p Chn Inox 2 Tng Higold W770 x D280 x H65mm dng t 800 B16N GIK P CHN M T BP 8 TcB 8. STTHNH NH PH KINM SPTN SN PHM V KCH THCKT t : W800 x H450mm - KT sn phm : W770 x D280mm19THNH TIN11,450,0001,450,000B11,650,0001,650,00011,350,0001,350,000403021 K p chn a treo ngoi mt tng higold W645xD275xH320mm21BN GI403022 K p chn a treo ngoi hai tng higold W645xD275xH650mm20QU S Y L C NB101005 gc TRI bn r inox higold ray gim chn 9. STTHNH NH PH KINM SPTN SN PHM V KCH THCQU S Y L C NN GITHNH TINW860xD530xH(530 750)mm INOX 20115,500,0005,500,000W860xD530xH(530 750)mm INOX 30422BB18,150,0008,150,000101006 gc PHI bn r inox higold ray gim chn W860xD530xH(530 750)mm INOX 20110102115,500,0005,500,000W860xD530xH(530 750)mm INOX 30423BB18,150,0008,150,000B12,200,0002,200,000B12,500,0002,500,000K mm xoay 1/2 inox 304 higold 750 x H(600-900)mm24101022K mm xoay 3/4 inox 304 higold 710 x H(600-900)mm 10. STT25HNH NH PH KINM SP101023TN SN PHM V KCH THCQU S Y L C NN GITHNH TINK mm xoay chic l inox 304 higold W815 x D400 x H(600-700)mm272020036,200,0006,200,000B19,455,0009,455,000T kh 12 r higold inox 2012020031W385 x D530 x H(1950-2350)mm26BB17,800,0007,800,000B16,200,0006,200,000T kh 12 r higold inox 304T kh 12 r higold m crom W385 x D530 x H(1950-2350)mm 11. STT28HNH NH PH KINM SPTN SN PHM V KCH THC202003N GIT kh 24 r higold inox 304 W800 x D530 x H(1950-2350)mm29QU S Y L C N202003THNH TINB116,500,00016,500,000B112,400,00012,400,000T kh 24 r higold m crom W800 x D530 x H(1950-2350)mm 12. STT30HNH NH PH KINM SPTN SN PHM V KCH THC301145QU S Y L C NN GIKhay chia mung a inox 304 higold W280 x D430THNH TIN3230703311,450,0001,450,000KT Thng : H50 x D40 x W22 - Dung tch: 18kg B31B11,900,0001,900,0001450,000450,000THNG GO M T BPRay bnh Gas KT : D ( 28 x 28 )cmB 13. STT33HNH NH PH KINM SPTN SN PHM V KCH THC307015307016403023THNH TINB1600,000600,000B1850,000850,000W600*D300*H320(mm)B11,500,0001,500,000W700*D300*H320(mm)B11,750,0001,750,000W/800*D300*H320(mm)B11,850,0001,850,000Thng rc m t higold 14L 240 x H(270-500)mm35N GIThng rc m t higold 8l 240 x H(270-360)mm34QU S Y L C NK quy bar t bp hng higold 14. STTHNH NH PH KINM SPTN SN PHM V KCH THCQU S Y L C NN GITHNH TINW900*D300*H320(mm)2,050,0002,050,000B12,250,0002,250,000B12,400,0002,400,000B3070201W1000*D300*H320(mm)36B1250,000250,000K dng c ng chai ty ra higold W270 x D470 x H320mm37BAS+THANH TREO INOXTNG Ghi ch: Gi trn cha bao gm 10% VAT, cha bao gm lp t, gi trn cha bao gm chi ph vn chuyn ngoi tnh .Bng bo gi c hiu lc trong vng 01 tun k t ngy gi ln 01 iu kin thanh ton cho ph kin : - Thanh ton 100% sau khi t hng v giao hng - Thi hn giao hng: Theo tin t hng. Mong s phc p ca anh trong thi gian sm nht 15. STTHNH NH PH KINTrn trng knh cho Xc nhn cng tyM SPTN SN PHM V KCH THCQU S Y L C NN GITHNH TINKhch hng xc nhn</p>