of 81 /81

Afrika Ulkeleri

Embed Size (px)

Text of Afrika Ulkeleri

Page 1: Afrika Ulkeleri
Page 2: Afrika Ulkeleri

Başlıca Afrika ÜlkeleriBaşlıca Afrika Ülkeleri

A. FasB. CezayirC. TunusD. Güney Afrika

CumhuriyetiE. Nijerya

Page 3: Afrika Ulkeleri

ÜlkeBaşkent

YüzÖlçümü Nüfus Yer Şekilleri İklim Ekonomi Öne Çıkan

Özelliği

FasRabat 448.750 27.020.000 Atlas Dağları Akdeniz Turizm Fosfatta 4.

CezayirCezayir 2.381.741 28.734.000 Atlas Dağları

Sahra ÇölüAkdeniz,

Çöl Petrol Fosfat

TunusTunus 163.610 9.132.000 Atlas Dağları

Sahra ÇölüAkdeniz,

Çöl Tarım Fosfat

G.A.CPretoria 1.221.037 41.400.000 Plato ve

Dağlar

Akdeniz, Ilıman

Okyanus, Tropikal

Sanayi, maden, tarım

Elmas, Altın, Platin Üretiminde

1.

NijeryaAbuja 923.768 118.365.000 Nijer Deltası Ekvator,

TropikalTarım, Petrol

Dünya Niyobyum Üretiminin % 95’i

Page 4: Afrika Ulkeleri
Page 5: Afrika Ulkeleri

FASFAS

Yüz ölçümüYüz ölçümü :458.730 km:458.730 km22

NüfusuNüfusu :30.645.305:30.645.305İdare şekliİdare şekli :Meşruti Krallık:Meşruti KrallıkBaşkentiBaşkenti :Rabat:RabatÖnemli şehirleri Önemli şehirleri :Kazablanka, Marakeş, Fas:Kazablanka, Marakeş, FasDiliDili :Arapça:ArapçaDiniDini :İslâmiyet:İslâmiyetPara birimiPara birimi :Dirhem:Dirhem

Page 6: Afrika Ulkeleri

Fas’ın TarihçesiFas’ın Tarihçesi

Fas 8. yy.'da Emevîler döneminde Fas 8. yy.'da Emevîler döneminde Arapların istilâsına uğramıştır. Arapların istilâsına uğramıştır. 1578'de Osmanlı Devleti'nin himayesine 1578'de Osmanlı Devleti'nin himayesine geçmiştir. geçmiştir. 19. yy. sonunda Fransa'nın yönetimine 19. yy. sonunda Fransa'nın yönetimine giren ülke 1956'da bağımsızlığına giren ülke 1956'da bağımsızlığına kavuşmuştur.kavuşmuştur.

Page 7: Afrika Ulkeleri

Fas’ın Fas’ın Sınırları

Afrika'nın kuzeybatısında yer alan bir Arap ülkesidir. Afrika'nın kuzeybatısında yer alan bir Arap ülkesidir. Doğu ve güneydoğusunda Cezayir, güneyinde Batı Doğu ve güneydoğusunda Cezayir, güneyinde Batı Sahra yer alır. Sahra yer alır. Cebelitarık Boğazı ile Avrupa Kıt'asından ayrılır. Cebelitarık Boğazı ile Avrupa Kıt'asından ayrılır. Boğazı kontrol eden Septe ile Akdeniz kıyısındaki Boğazı kontrol eden Septe ile Akdeniz kıyısındaki Melilla şehirleri İspanya'ya aittir.Melilla şehirleri İspanya'ya aittir.

Page 8: Afrika Ulkeleri

Fas’ın Yer ŞekilleriFas’ın Yer ŞekilleriFas dağlık bir ülkedir. Kuzeyinde doğu-batı Fas dağlık bir ülkedir. Kuzeyinde doğu-batı yönünde yönünde Rif Atlasları Rif Atlasları uzanır. Rif Atlasları'ndan uzanır. Rif Atlasları'ndan güneye doğru, güneye doğru, Orta Atlaslar, Yüksek Atlaslar Orta Atlaslar, Yüksek Atlaslar ve ve Anti Atlaslar Anti Atlaslar sıralanır. sıralanır. Bu dağları derin vadiler birbirinden ayırır. Bu dağları derin vadiler birbirinden ayırır. Cezayir sınırına yakın bölgelerini, Büyük Cezayir sınırına yakın bölgelerini, Büyük Sahra'nın devamı olan plato alanları kaplar.Sahra'nın devamı olan plato alanları kaplar.Akdeniz ve Atlas Okyanusu kıyılarında dar bir Akdeniz ve Atlas Okyanusu kıyılarında dar bir şerit hâlinde kıyı ovaları uzanır. Akarsu şerit hâlinde kıyı ovaları uzanır. Akarsu ağızlarında genişleyen bu ovalar Fas'ın en ağızlarında genişleyen bu ovalar Fas'ın en önemli tarım alanlarıdır.önemli tarım alanlarıdır.

Page 9: Afrika Ulkeleri

Fas’ın Fas’ın İklimi

Ülkenin kuzey kıyıları Akdeniz ikliminin, güney Ülkenin kuzey kıyıları Akdeniz ikliminin, güney ve güneydoğusu çöl ikliminin, Atlas Okyanusu ve güneydoğusu çöl ikliminin, Atlas Okyanusu kıyıları ise ılıman bir iklimin etkisi altındadır. kıyıları ise ılıman bir iklimin etkisi altındadır. Ülkede yağışlar genellikle kış aylarında düşer. Ülkede yağışlar genellikle kış aylarında düşer. Batıdaki yüksek yamaçlarda yağış daha çoktur. Batıdaki yüksek yamaçlarda yağış daha çoktur. (1500 mm).(1500 mm).Bitki örtüsü bakımından zengin değildir. Bitki örtüsü bakımından zengin değildir. Yağışın fazla olduğu yamaçlarda seyrek Yağışın fazla olduğu yamaçlarda seyrek ormanlar görülür. Orman azdır.ormanlar görülür. Orman azdır.

Page 10: Afrika Ulkeleri

Rabat Fas Rabat Fas 3434°°K - 6K - 6°°B B // 12m 12m17,717,7°°CC // 604 mm 604 mm

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aylar0

5

10

15

20

25Sıcaklık (oC)Yağış Sıcaklık

Page 11: Afrika Ulkeleri

Fas’ın NüfusuFas’ın Nüfusu

2001 yılına göre, 30.645.305 nüfusu vardır. 2001 yılına göre, 30.645.305 nüfusu vardır. Nüfus artış oranı fazladır. Nüfus artış oranı fazladır. Büyük çoğunluğunu Berberîler ve Araplar oluşturur. Nüfusun Büyük çoğunluğunu Berberîler ve Araplar oluşturur. Nüfusun çoğunluğu kıyılarda toplanmıştır. çoğunluğu kıyılarda toplanmıştır. Ülkede kırsal kesimden şehirlere doğru büyük bir göç yaşanır. Ülkede kırsal kesimden şehirlere doğru büyük bir göç yaşanır. Başlıca şehirleri; başkent Başlıca şehirleri; başkent Rabat, Kazablanka, Marakeş Rabat, Kazablanka, Marakeş ve ve Tanca'Tanca'dır..

Page 12: Afrika Ulkeleri

Fas’ın Ekonomik EtkinlikleriFas’ın Ekonomik Etkinlikleri

Tahıl ve turunçgiller üretimi önemlidir. Tahıl ve turunçgiller üretimi önemlidir. Turunçgiller ihracatında ispanya ve Turunçgiller ihracatında ispanya ve İsrail'den sonra 3. sırada yer alır. İsrail'den sonra 3. sırada yer alır. Fosfat en önemli yer altı kaynağıdır. Fosfat en önemli yer altı kaynağıdır. Sanayisi gelişme yolundadır. Sanayisi gelişme yolundadır. Turizm, ülke ekonomisine önemli bir yer Turizm, ülke ekonomisine önemli bir yer tutar.tutar.

Page 13: Afrika Ulkeleri

Fas’ta Tarım ve HayvancılıkFas’ta Tarım ve Hayvancılık

Tarım alanları kıyılarda toplanmıştır. Tarım alanları kıyılarda toplanmıştır. Tarımda sulama zorunludur. Tarımda sulama zorunludur. Tarım ürünleri; buğday, üzüm, sebze ve Tarım ürünleri; buğday, üzüm, sebze ve turunçgillerdir. turunçgillerdir. Hayvancılık alanında kendisine yeterlidir. Hayvancılık alanında kendisine yeterlidir. Ayrıca kıyı balıkçılığı da önemlidir.Ayrıca kıyı balıkçılığı da önemlidir.

Page 14: Afrika Ulkeleri

Fas’ta Maden ve EnerjiFas’ta Maden ve Enerji

Fas'ın en önemli yer altı zenginliği fosfattır. Fas'ın en önemli yer altı zenginliği fosfattır. Dünya fosfat rezervinin % 'üne sahiptir. Dünya fosfat rezervinin % 'üne sahiptir. Ayrıca kömür, kurşun, manganez, barit, Ayrıca kömür, kurşun, manganez, barit, gümüş, bakır ve petrol de çıkarılır.gümüş, bakır ve petrol de çıkarılır.

Page 15: Afrika Ulkeleri

Fas’ta Sanayi ve TicaretFas’ta Sanayi ve TicaretGübre, kimya, dokuma, gıda sanayi kolları vardır. Gübre, kimya, dokuma, gıda sanayi kolları vardır. Kara ve demir yolu ulaşımı kıyı bölgelerde gelişmiştir. Kara ve demir yolu ulaşımı kıyı bölgelerde gelişmiştir. Önemli limanları; Önemli limanları; Kazablanka, Safi Kazablanka, Safi ve ve Tanca'dır.Tanca'dır.Ülke dış ticaretinde açık verir. Bu açığı işçi dövizleri ve Ülke dış ticaretinde açık verir. Bu açığı işçi dövizleri ve turizm gelirleriyle kapatır. turizm gelirleriyle kapatır. İhracatında fosfat ve turunçgiller önemli yer tutar. İhracatında fosfat ve turunçgiller önemli yer tutar. İthalâtında; ham petrol, buğday, otomotiv ürünleri ve İthalâtında; ham petrol, buğday, otomotiv ürünleri ve çeşitli makineler başta gelir. çeşitli makineler başta gelir. Ticaretini başta Fransa olmak üzere AB ülkeleri ve ABD Ticaretini başta Fransa olmak üzere AB ülkeleri ve ABD ile yapar.ile yapar.

Page 16: Afrika Ulkeleri

Fas – Türkiye İlişkileriFas – Türkiye İlişkileri

İki ülke arasındaki ticaret hacmi azdır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi azdır. Türkiye'ye fosfat, gübre ve kurşun satar. Türkiye'ye fosfat, gübre ve kurşun satar. Türkiye‘den buğday, plâstik, demir – çelik Türkiye‘den buğday, plâstik, demir – çelik ürünleri ve çeşitli makineler alır.ürünleri ve çeşitli makineler alır.

Page 17: Afrika Ulkeleri
Page 18: Afrika Ulkeleri

CezayirCezayir

Yüz ölçümü :2.381.741 km2

Nüfusu :31.736.053İdare şekli :CumhuriyetBaşkenti :CezayirÖnemli şehirleri :Oran, Annaba, Konstantin. TlemsenDili :ArapçaDini :İslâmiyetPara birimi :Cezayir Dinarı

Page 19: Afrika Ulkeleri

Cezayir’in TarihçesiCezayir’in TarihçesiCezayir 8.yy. da Arap hâkimiyetine girmiş, Cezayir 8.yy. da Arap hâkimiyetine girmiş, 1533'te Barbaros Hayrettin Paşa tarafından Osmanlı 1533'te Barbaros Hayrettin Paşa tarafından Osmanlı Devletine katılmıştır. Devletine katılmıştır. 1830'da Fransa tarafından işgal edilen ülkeye çok sayıda 1830'da Fransa tarafından işgal edilen ülkeye çok sayıda Fransız’ın yanı sıra İtalyan ve İspanyol asıllı göçmenler Fransız’ın yanı sıra İtalyan ve İspanyol asıllı göçmenler de yerleşmiştir. de yerleşmiştir. Avrupalı göçmenler, kısa zamanda ülkenin bütün Avrupalı göçmenler, kısa zamanda ülkenin bütün zenginliklerine sahip olmuş, Müslümanlara hiçbir hak zenginliklerine sahip olmuş, Müslümanlara hiçbir hak tanımamışlardır. tanımamışlardır. Bunun üzerine "Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi" Bunun üzerine "Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi" bağımsızlık savaşını başlatmış ve ülke 1962'de bağımsızlık savaşını başlatmış ve ülke 1962'de bağımsızlığını kazanmıştır.bağımsızlığını kazanmıştır.

Page 20: Afrika Ulkeleri

Cezayir’in SınırlarıCezayir’in Sınırları

Afrika'nın kuzeybatısında yer alır.Atlas ülkelerinin en büyüğüdür. Kuzeyden Akdeniz'le çevrili olan ülke, doğuda Tunus ve Libya, güneyde Nijer ve Mali, güneybatıda Moritanya, batıda Fas ile komşudur.

Page 21: Afrika Ulkeleri

Cezayir’in Yer Cezayir’in Yer ŞekilleriekilleriKuzeyinde iki sıra hâlinde Atlas Dağları uzanır. Kıyıda Tel Atlasları, iç kısımda Sahra Atlasları vardır. Bu dağlar arasında, yüksek platoların yanı sıra çöküntü alanlarında tuzlu bataklıklar da görülür. Akdeniz kıyıları boyunca dar bir şerit hâlinde de kıyı ovaları uzanır. Atlas Dağları'ndan sonra, güneye doğru genişleyen topraklarının büyük bölümü kum ve taş çölleriyle kaplıdır. Güneydoğusunu ise eski bir volkanik kütle olan Ahaggar Dağı kaplar. Tel Atlasları'nın kuzey eteklerinden Akdeniz'e dökülen küçük akarsuların dışında akarsu yoktur.

Page 22: Afrika Ulkeleri

Cezayir’in Cezayir’in İklimi

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aylar0

5

10

15

20

25

30Sıcaklık (oC)Yağış Sıcaklık

Kıyılarda Akdeniz iklimi, iç kesimlerde çöl iklimi görülür. Kıyıdaki dağların denize bakan yamaçları bol yağış alır. İç kesimlere doğru yağış miktarı azalır, iklim sertleşir. Güneydeki çöl bölgelerinde sıcaklıklar 50°C yi bulur.

Page 23: Afrika Ulkeleri

Cezayir Cezayir 3737°°K – 3K – 3°°D D // 50 m 50 m 16,816,8°°C C // 660 mm 660 mm

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aylar0

5

10

15

20

25

30Sıcaklık (oC)Yağış Sıcaklık

Page 24: Afrika Ulkeleri

Ghardaia Ghardaia 3232°°K – 4K – 4°°D D // ? m ? m 21,621,6°°C C // 69 mm 69 mm

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aylar

Yağış (mm)

0

5

10

15

20

25

30

35Sıcaklık (oC)Yağış Sıcaklık

Page 25: Afrika Ulkeleri

Cezayir’in Cezayir’in Nüfusu

Cezayir'de nüfus artış hızı çok yüksektir. Cezayir'de nüfus artış hızı çok yüksektir. Nüfusun tamamına yakını kuzeyde yaşar. Nüfusun tamamına yakını kuzeyde yaşar. Büyük şehirler bu bölgededir. Başlıca şehirleri; başkent Büyük şehirler bu bölgededir. Başlıca şehirleri; başkent Cezayir Cezayir ile ile Oran, Konstantin, Oran, Konstantin, Annaba'dır.Annaba'dır.Ülkede halkın büyük bölümü Arap ve Berberîlerden Ülkede halkın büyük bölümü Arap ve Berberîlerden oluşur. oluşur. Azınlık olarak da Fransız, İspanyol ve İtalyanlar yaşar.Azınlık olarak da Fransız, İspanyol ve İtalyanlar yaşar.

Page 26: Afrika Ulkeleri

Cezayir’in Ekonomik EtkinlikleriCezayir’in Ekonomik Etkinlikleri

Tarım gelişmemiştir. Tarım gelişmemiştir. Önemli yer altı zenginlileri petrol, doğal Önemli yer altı zenginlileri petrol, doğal gaz ve fosfattır. gaz ve fosfattır. Sanayisi gelişme sürecindedir.Sanayisi gelişme sürecindedir.

Page 27: Afrika Ulkeleri

Cezayir’de Tarım ve Cezayir’de Tarım ve HayvancılıkHayvancılık

Topraklarının büyük bölümü çöller ve dağlarla kaplıdır. Topraklarının büyük bölümü çöller ve dağlarla kaplıdır. Tarım alanları çok sınırlı olup kıyıda toplanmıştır. Tarım alanları çok sınırlı olup kıyıda toplanmıştır. Doğal şartların olumsuzluğu ve ilkel yöntemlerin Doğal şartların olumsuzluğu ve ilkel yöntemlerin kullanılması nedeniyle tarımda verim düşüktür. kullanılması nedeniyle tarımda verim düşüktür. Tarımsal üretim ülke ihtiyacının az bir bölümünü karşılar. Tarımsal üretim ülke ihtiyacının az bir bölümünü karşılar. Bu nedenle gıda maddelerinin çoğunu dışarıdan ithâl Bu nedenle gıda maddelerinin çoğunu dışarıdan ithâl etmek zorundadır. etmek zorundadır. Başlıca tarım ürünleri; tahıl, turunçgiller, zeytin, üzüm, Başlıca tarım ürünleri; tahıl, turunçgiller, zeytin, üzüm, sebze, incir ve hurmadır. sebze, incir ve hurmadır. Dağlık alanlarda ve iç bölgelerde göçebe kabileler Dağlık alanlarda ve iç bölgelerde göçebe kabileler tarafından koyun, keçi ve deve yetiştirilir. tarafından koyun, keçi ve deve yetiştirilir. Akdeniz kıyılarında balıkçılık da yapılır.Akdeniz kıyılarında balıkçılık da yapılır.

Page 28: Afrika Ulkeleri

Cezayir’de Maden ve EnerjiCezayir’de Maden ve EnerjiEn zengin yer altı kaynağı petrol ve doğal En zengin yer altı kaynağı petrol ve doğal gazdır. gazdır. İhracat gelirlerinin büyük bölümü petrol ve doğal İhracat gelirlerinin büyük bölümü petrol ve doğal gazdan sağlanır. gazdan sağlanır. İç bölgelerden elde edilen petrol ve doğal gaz, İç bölgelerden elde edilen petrol ve doğal gaz, boru hatları (pipe-line) ile Akdeniz kıyısındaki boru hatları (pipe-line) ile Akdeniz kıyısındaki Oran, Cezayir ve Annaba limanlarına Oran, Cezayir ve Annaba limanlarına ulaştırılarak ihraç edilir. ulaştırılarak ihraç edilir. Fosfat, demir, çinko ve kurşun diğer önemli Fosfat, demir, çinko ve kurşun diğer önemli madenleridir.madenleridir.

Page 29: Afrika Ulkeleri

Cezayir, son yıllarda sanayileşmeye büyük önem Cezayir, son yıllarda sanayileşmeye büyük önem vermiştir. Ülkede petrokimya, demir-çelik, gübre, çimento vermiştir. Ülkede petrokimya, demir-çelik, gübre, çimento ve dokuma sanayii gelişmiştir. Sanayi kuruluşları ve dokuma sanayii gelişmiştir. Sanayi kuruluşları Akdeniz kıyısındaki büyük şehirler çevresin de Akdeniz kıyısındaki büyük şehirler çevresin de toplanmıştır.toplanmıştır.Cezayir'in kıyı kesiminde ulaşım gelişmiştir. Büyük Cezayir'in kıyı kesiminde ulaşım gelişmiştir. Büyük şehirler kara ve demir yoluyla birbirine bağlan mıştır.şehirler kara ve demir yoluyla birbirine bağlan mıştır.

Cezayir'in dış ticaretindeki en önemli ülkeler; Fransa, Cezayir'in dış ticaretindeki en önemli ülkeler; Fransa, İtalya, ispanya ve ABD'dir. İhraç ürünleri içeri-sinde İtalya, ispanya ve ABD'dir. İhraç ürünleri içeri-sinde petrol ve doğal gaz en büyük paya sahiptir. Az miktarda petrol ve doğal gaz en büyük paya sahiptir. Az miktarda da fosfat, şarap ve meyve satar. Dışarıdan gıda da fosfat, şarap ve meyve satar. Dışarıdan gıda maddeleri, çeşitli makineler, otomotiv ürünleri, elektronik maddeleri, çeşitli makineler, otomotiv ürünleri, elektronik eşya alır eşya alır

Page 30: Afrika Ulkeleri

Cezayir – Cezayir – Türkiye İlişkileri

Türkiye - Cezayir ticaret ilişkileri istikrarsız Türkiye - Cezayir ticaret ilişkileri istikrarsız bir seyir göstermektedir. bir seyir göstermektedir. Türkiye'ye petrol ve doğal gaz satar. Türkiye'ye petrol ve doğal gaz satar. Türkiye‘den fındık, çimento, demir - çelik Türkiye‘den fındık, çimento, demir - çelik ürünleri ve çeşitli makineler ürünleri ve çeşitli makineler alır.alır.

Page 31: Afrika Ulkeleri
Page 32: Afrika Ulkeleri

TunusTunus

Yüzölçümü :163.610 km2

Nüfusu :9.705.102İdare şekli :CumhuriyetBaşkenti :TunusÖnemli şehirleri :Sfaks, Bizerte, GabesDili :ArapçaDini :İslâmiyetPara birimi :Tunus Dinarı

Page 33: Afrika Ulkeleri

Tunus’un TarihçesiTunus’un Tarihçesi

Tunus, ilk Çağlarda Fenike ve Roma Devletleri ile Orta Çağda Bizans hâkimiyetinde kalmıştır. Hz. Osman döneminde İslâm egemenliğine girmiştir. 1574 yılında Osmanlı egemenliğine girdi. 1881'de Fransa tarafından işgal edildi. Bu işgale karşı bağımsızlık hareketi başlatan Tunuslular 1956'da bağımsızlıklarına kavuştu.

Page 34: Afrika Ulkeleri

Tunus’un Tunus’un Sınırları

Atlas ülkelerinden en küçük olanıdır. Atlas ülkelerinden en küçük olanıdır. Kuzey ve doğusunda Akdeniz, doğu ve Kuzey ve doğusunda Akdeniz, doğu ve güneydoğusunda Libya, batısında ise Cezayir güneydoğusunda Libya, batısında ise Cezayir yer alır.yer alır.

Page 35: Afrika Ulkeleri

Tunus’un Tunus’un Yer Şekilleri

Kuzeyinde Tel Atlasları'nın uzantıları olan dağlar bulunur. Kuzeyinde Tel Atlasları'nın uzantıları olan dağlar bulunur. Orta kısımlarında tuzlu bataklıklar, güneyinde ise Büyük Orta kısımlarında tuzlu bataklıklar, güneyinde ise Büyük Sahra'nın devamı olan çöl alanları yer alır. Sahra'nın devamı olan çöl alanları yer alır. Ovalar Akdeniz kıyılarında toplanmıştır.Ovalar Akdeniz kıyılarında toplanmıştır.En önemli akarsuyu Medjerda’dır. Diğer akarsuları yazın kurur.En önemli akarsuyu Medjerda’dır. Diğer akarsuları yazın kurur.

Page 36: Afrika Ulkeleri

Tunus’un Tunus’un İklimi

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aylar0

5

10

15

20

25

30Sıcaklık (oC)Yağış Sıcaklık

Büyük bölümünde Akdeniz iklimi görülür. İç kesimlere gidildikçe iklim sertleşir, sıcaklık farkları artar.Akdeniz kıyılarında maki bitki toplulukları, yüksek kesimlerinde mantar meşesi ve Halep çamlarından oluşan seyrek ormanlar görülür. Yağışların azalmasına paralel olarak orta kesimlerde bozkır, güneyde çöl bitkileri yaygındır.

Page 37: Afrika Ulkeleri

Bizerte Bizerte 3737°°K – 9 K – 9 °°D D // 5m 5m18,118,1°°C C // 541mm 541mm

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aylar0

5

10

15

20

25

30Sıcaklık (oC)Yağış Sıcaklık

Page 38: Afrika Ulkeleri

Tunus’un NüfusuTunus’un Nüfusu

Nüfusu, 2001 yılına göre 9.705.102'dir. Nüfusu, 2001 yılına göre 9.705.102'dir. Nüfus artış hızı yüksektir.Nüfus artış hızı yüksektir.Nüfusunun büyük bölümünü Berberiler geri kalanını da Avrupalılar oluşturur. Nüfusunun büyük bölümünü Berberiler geri kalanını da Avrupalılar oluşturur. Nüfusun büyük bölümü kuzeydeki ovalar ve vadilerde toplanmıştır. Güneyde Nüfusun büyük bölümü kuzeydeki ovalar ve vadilerde toplanmıştır. Güneyde çok az insan yaşar. çok az insan yaşar. Nüfusunun yaklaşık yarısı şehirlerde toplanmıştır. Nüfusunun yaklaşık yarısı şehirlerde toplanmıştır. En önemli şehirleri; başkent En önemli şehirleri; başkent Tunus Tunus ile ile Sus, Sfaks, Bizerte'dir. Sus, Sfaks, Bizerte'dir. Halkın büyük bir kısmı Müslüman’dır. Az sayıda da Hıristiyan vardır.Halkın büyük bir kısmı Müslüman’dır. Az sayıda da Hıristiyan vardır.

Page 39: Afrika Ulkeleri

Tunus’ta Tarım ve HayvancılıkTunus’ta Tarım ve HayvancılıkNüfusun yarıdan fazlası tarımla uğraşır. Nüfusun yarıdan fazlası tarımla uğraşır. Topraklarının yarıya yakını tarıma elverişlidir. Topraklarının yarıya yakını tarıma elverişlidir. Su kaynaklarının sulama buharlaşma nedeniyle Su kaynaklarının sulama buharlaşma nedeniyle yetersizdir. tarımda verim düşüktür. yetersizdir. tarımda verim düşüktür. Başlıca tarım ürünleri kuzeyde buğday, arpa, üzüm, Başlıca tarım ürünleri kuzeyde buğday, arpa, üzüm, turunçgiller, güneydoğu kıyılarında zeytin, tahıl ve sebze, turunçgiller, güneydoğu kıyılarında zeytin, tahıl ve sebze, vahalarda ise hurmadır.vahalarda ise hurmadır.Hayvancılık, iç kesimlerdeki tarıma elverişsiz alanlarda Hayvancılık, iç kesimlerdeki tarıma elverişsiz alanlarda yapılır. Özelikle koyun ve keçi yetiştirilir.yapılır. Özelikle koyun ve keçi yetiştirilir.Balıkçılık ve sünger avcılığı önemlidir.Balıkçılık ve sünger avcılığı önemlidir.

Page 40: Afrika Ulkeleri

Tunus’ta Maden ve EnerjiTunus’ta Maden ve Enerji

Önemli yer altı kaynakları fosfat, petrol, Önemli yer altı kaynakları fosfat, petrol, doğal gaz ve demirdir. Tunus, dünyanın en doğal gaz ve demirdir. Tunus, dünyanın en çok fosfat üreten ülkelerinden biridir.çok fosfat üreten ülkelerinden biridir.

Page 41: Afrika Ulkeleri

Tunus’ta SanayiTunus’ta Sanayi

Sanayi; başkent Tunus başta olmak üzere, Sanayi; başkent Tunus başta olmak üzere, büyük şehirler çevresinde toplanmıştır. büyük şehirler çevresinde toplanmıştır. Başlıca sanayi kolları; gübre, petrol, Başlıca sanayi kolları; gübre, petrol, dokuma, tekstil, gıda, taşıt ve elektronik dokuma, tekstil, gıda, taşıt ve elektronik malzeme alanındadır.malzeme alanındadır.

Page 42: Afrika Ulkeleri

Tunus’ta TurizmTunus’ta Turizm

Turizm son yıllarda hızlı gelişen bir Turizm son yıllarda hızlı gelişen bir sektördür. Güneşli ve sıcak kumsalları çok sektördür. Güneşli ve sıcak kumsalları çok sayıda turist çeker.sayıda turist çeker.

Page 43: Afrika Ulkeleri

Tunus’ta UlaşımTunus’ta Ulaşım

Önemli şehirleri kara ve demir yolu ile Önemli şehirleri kara ve demir yolu ile birbirine bağlanmıştır. birbirine bağlanmıştır. Turizm sayesinde hava yolu ulaşımında Turizm sayesinde hava yolu ulaşımında büyük gelişmeler olmuştur.büyük gelişmeler olmuştur.

Page 44: Afrika Ulkeleri

Tunus’ta TicaretTunus’ta Ticaret

İthalatı: makine ve yedek parçalar alır. İthalatı: makine ve yedek parçalar alır. iklimin kurak geçtiği yıllarda tahıl ithâl iklimin kurak geçtiği yıllarda tahıl ithâl eder. eder. İhracatı: başta fosfat olmak üzere İhracatı: başta fosfat olmak üzere zeytinyağı, şarap, turunçgiller ve demir zeytinyağı, şarap, turunçgiller ve demir satar.satar.

Page 45: Afrika Ulkeleri

Tunus – Türkiye İlişkileri

Tunus ile Türkiye'nin ticarî ilişkileri fazla gelişmemiştir. Türkiye’den Tunus'a demir-çelik ürünleri ve gıda maddeleri alır. Türkiye’ye fosfat ve ham deri satar.

Page 46: Afrika Ulkeleri
Page 47: Afrika Ulkeleri

Güney Afrika Cumhuriyeti

YüzölçümüYüzölçümü :1219 912 km:1219 912 km22

NüfusuNüfusu :43 586 097:43 586 097İdare şekliİdare şekli :Federal Cumhuriyet:Federal CumhuriyetBaşkentiBaşkenti :Pretoria:PretoriaÖnemli şehirleri Önemli şehirleri :Johannesburg, Durban, PortElizabeth, :Johannesburg, Durban, PortElizabeth,

CapetownCapetownDiliDili :İngilizce:İngilizceDiniDini :Hristiyanlık, Hinduizm, islâmiyet:Hristiyanlık, Hinduizm, islâmiyetPara birimiPara birimi :Rand:Rand

Page 48: Afrika Ulkeleri

G.A.C.’nin TarihçesiG.A.C.’nin TarihçesiGüney Afrika'nın asıl sahipleri zencilerdir. Güney Afrika'nın asıl sahipleri zencilerdir. 17.yüzyılın başlarında Hollandalılar, bu toprakları ele 17.yüzyılın başlarında Hollandalılar, bu toprakları ele geçirmiş, sonradan İngilizler gelerek Hollandalıları iç geçirmiş, sonradan İngilizler gelerek Hollandalıları iç kısımlara sürmüşlerdir. kısımlara sürmüşlerdir. 20. yüzyıl başlarında İngiliz ve Hollanda asıllılar bir araya 20. yüzyıl başlarında İngiliz ve Hollanda asıllılar bir araya gelerek "Güney Afrika Birliğini" kurmuştur. gelerek "Güney Afrika Birliğini" kurmuştur. Yönetimi elinde tutan beyaz azınlık ırk ayrımı yapmıştır. Yönetimi elinde tutan beyaz azınlık ırk ayrımı yapmıştır. Zenciler ırk ayrımına karşı ayaklanmışlardır. Zenciler ırk ayrımına karşı ayaklanmışlardır. 1991'de ırk ayrımını esas olan yasalar kaldırılmış ve 1991'de ırk ayrımını esas olan yasalar kaldırılmış ve ülkede demokratik düzene geçilmiştir.ülkede demokratik düzene geçilmiştir.

Page 49: Afrika Ulkeleri

G.A.C.’nin G.A.C.’nin Sınırları

Afrika'nın güney ucunda yer alır. Afrika'nın güney ucunda yer alır. CapCap, , Natal, Transval Natal, Transval ve ve Oranj‘Oranj‘ının birleşmesiyle birleşmesiyle oluşmuş federal bir cumhuriyettir. oluşmuş federal bir cumhuriyettir. Kuzeydoğuda Mozambik, Swaziland (Sveziland) Kuzeydoğuda Mozambik, Swaziland (Sveziland) kuzeyde Zimbabwe, Botsvana, kuzeybatıda kuzeyde Zimbabwe, Botsvana, kuzeybatıda Namibya ile komşudur. Doğu ve güneyden Hint Namibya ile komşudur. Doğu ve güneyden Hint Okyanusu, batıdan Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Okyanusu, batıdan Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Toprakları içinde kalan, Toprakları içinde kalan, Lesotho Lesotho bağımsız bir bağımsız bir devlettir. devlettir.

Page 50: Afrika Ulkeleri

G.A.C.’nin Yer ŞekilleriG.A.C.’nin Yer ŞekilleriGüney ve doğu kıyıları boyunca uzanan dağların yükseltileri doğuya doğru artar. Drakens Dağları üzerinde yükseklik 3000 m'yi aşar. Kuzeybatı kesiminde Kalahari Çölü bulunur. İç kesimlerde doğudan batıya doğru alçalan platolar, Oranj ve Limpopo Nehirleri ve kolları tarafından parçalanmıştır. Güneydeki dağlık alan üzerinde de Büyük Karroo Platosu bulunur. Ovalar, ülkenin kıyılarında dar bir şerit hâlinde uzanır.

Page 51: Afrika Ulkeleri

G.A.C.’nin İklimiG.A.C.’nin İklimi

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aylar0

5

10

15

20

25Sıcaklık (oC)Yağış Sıcaklık

Page 52: Afrika Ulkeleri

G.A.C.’nin İklimiG.A.C.’nin İklimiDoğu ve güneydoğu kıyılarında Doğu ve güneydoğu kıyılarında Mozambik Mozambik sıcak su akıntısının sıcak su akıntısının etkisi ile ılıman iklim etkisi ile ılıman iklim egemendir. Yağış miktarının 1300 mm'yi egemendir. Yağış miktarının 1300 mm'yi bulduğu bu alan, ülkenin en yağışlı yeridir. bulduğu bu alan, ülkenin en yağışlı yeridir. Yağışların büyük bölümü yaz aylarında düşer. Yağışların büyük bölümü yaz aylarında düşer. Cap Bölgesi'nde Akdeniz iklimi, iç bölgelerde ise Cap Bölgesi'nde Akdeniz iklimi, iç bölgelerde ise yarı tropikal iklim egemendir. yarı tropikal iklim egemendir. İç bölgelerde gündüzler çok sıcak, geceler serin İç bölgelerde gündüzler çok sıcak, geceler serin geçer. Zaman zaman don olayları görülür. geçer. Zaman zaman don olayları görülür. Kuzeybatıdaki Kalahari Çölü'nde ise yağışlar Kuzeybatıdaki Kalahari Çölü'nde ise yağışlar iyice azalır.iyice azalır.

Page 53: Afrika Ulkeleri

G.A.C.’nin Bitki ÖrtüsüG.A.C.’nin Bitki Örtüsü

Ormanlık alanlar oldukça azdır. Ormanlık alanlar oldukça azdır. Ormanlar, yağışlı geçen doğu ve Ormanlar, yağışlı geçen doğu ve güneydoğu kıyılarında toplanmıştır. güneydoğu kıyılarında toplanmıştır. Cap Bölgesi'nde makiler, iç kesimlerin Cap Bölgesi'nde makiler, iç kesimlerin yüksek yerlerinde seyrek ağaçların da yüksek yerlerinde seyrek ağaçların da bulunduğu geniş bozkırlar, çöl bulunduğu geniş bozkırlar, çöl alanlarındaysa dikenli otlar ve çalılar alanlarındaysa dikenli otlar ve çalılar yaygındır.yaygındır.

Page 54: Afrika Ulkeleri

Capetown Capetown 3434°°G – 18G – 18°°D D // 12 m 12 m16,816,8°°C C – – 613613

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aylar0

5

10

15

20

25Sıcaklık (oC)Yağış Sıcaklık

Page 55: Afrika Ulkeleri

G.A.C.’nin NüfusuG.A.C.’nin NüfusuAfrika'nın nüfusu en kalabalık ülkelerindendir. Nüfus, farklı etnik gruplardan oluşur. Nüfusun çoğunluğunu zenciler, geri kalanını melezler ve Asya kökenliler oluşturur. Nüfusun büyük bölümü güney ve doğu kıyıları ile zengin maden yataklarının bulunduğu Johannesburg çevresinde toplanmıştır. Önemli şehirleri; iç bölgelerdeki hükümet merkezi Pretoria ve Johannesburg, kıyılardaki Durban, East London, Port Elizabeth ve Cape Town'dır.

Page 56: Afrika Ulkeleri

G.A.C.’nin NüfusuG.A.C.’nin Nüfusu

Page 57: Afrika Ulkeleri

G.A.C.’nin Ekonomik EtkinlikleriG.A.C.’nin Ekonomik Etkinlikleri

Afrika'nın her bakımdan en gelişmiş Afrika'nın her bakımdan en gelişmiş ülkesidir. ülkesidir. Gelişmesini iyi yetişmiş insan gücüne Gelişmesini iyi yetişmiş insan gücüne ve zengin yer altı kaynaklarına ve zengin yer altı kaynaklarına borçludur.borçludur.Bir sanayi ülkesi olmakla beraber Bir sanayi ülkesi olmakla beraber ekonomisinde tarım da büyük önem ekonomisinde tarım da büyük önem taşır. taşır.

Page 58: Afrika Ulkeleri

G.A.C.’de Tarım ve HayvancılıkG.A.C.’de Tarım ve HayvancılıkTarım yapılabilecek alanlar ülke topraklarının büyük bir Tarım yapılabilecek alanlar ülke topraklarının büyük bir bölümünü kaplamakla birlikte sulama problemi nedeniyle bölümünü kaplamakla birlikte sulama problemi nedeniyle üretim yetersizdir. üretim yetersizdir. En çok üretilen ürün mısırdır. Diğer başlıca ürünleri En çok üretilen ürün mısırdır. Diğer başlıca ürünleri buğday, yer fıstığı, şeker kamışı ve ayçiçeğidir. Ayrıca buğday, yer fıstığı, şeker kamışı ve ayçiçeğidir. Ayrıca üzüm, turunçgiller ve çeşitli meyveler yetiştirilir. üzüm, turunçgiller ve çeşitli meyveler yetiştirilir. Kurak olan iç bölgelerde başta koyun olmak üzere keçi, Kurak olan iç bölgelerde başta koyun olmak üzere keçi, tiftik keçisi yetiştirilir. tiftik keçisi yetiştirilir. Savanların yaygın olduğu alanlarda ve doğu kıyılarında Savanların yaygın olduğu alanlarda ve doğu kıyılarında sığır yetiştiriciliği öne çıkar.sığır yetiştiriciliği öne çıkar.Atlas Okyanusu kıyıları soğuk su akıntısının etkisiyle Atlas Okyanusu kıyıları soğuk su akıntısının etkisiyle balıkçılığa çok elverişlidir. Balıkçılık ülke ekonomisinde balıkçılığa çok elverişlidir. Balıkçılık ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.önemli bir yere sahiptir.

Page 59: Afrika Ulkeleri

G.A.C.’de MadenG.A.C.’de Maden

Yer altı kaynakları bakımından dünyanın Yer altı kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerindendir. en zengin ülkelerindendir. Kıymetli madenlerden elmas, altın, platin Kıymetli madenlerden elmas, altın, platin bakımından dünyada ilk sıralarda yer alır. bakımından dünyada ilk sıralarda yer alır. Bunların dışında krom, nikel, demir, bakır, Bunların dışında krom, nikel, demir, bakır, amyant, uranyum ve fosfat madenleri amyant, uranyum ve fosfat madenleri bakımından da çok zengin bir ülkedir. bakımından da çok zengin bir ülkedir. Dünya krom üretiminde üçüncüdür.Dünya krom üretiminde üçüncüdür.

Page 60: Afrika Ulkeleri

G.A.C.’de EnerjiG.A.C.’de Enerji

Çok zengin taş kömürü yataklarına Çok zengin taş kömürü yataklarına sahiptir. Afrika Kıta'sında üretilen kömürün sahiptir. Afrika Kıta'sında üretilen kömürün tamamına yakını buradan çıkarılır.tamamına yakını buradan çıkarılır.Sanayi için gerekli elektrik enerjisinin Sanayi için gerekli elektrik enerjisinin büyük bölümü kömüre dayalı termik büyük bölümü kömüre dayalı termik santrallerden sağlanır. santrallerden sağlanır. Ayrıca Oranj Nehri üzerinde kurulan Ayrıca Oranj Nehri üzerinde kurulan hidroelektrik santrallerinden ve nükleer hidroelektrik santrallerinden ve nükleer enerjiden de yararlanılır.enerjiden de yararlanılır.

Page 61: Afrika Ulkeleri

G.A.C.’de SanayiG.A.C.’de Sanayi

Güney Afrika, Afrika Kıta'sının Güney Afrika, Afrika Kıta'sının sanayileşmiş tek ülkesidir. sanayileşmiş tek ülkesidir. En gelişmiş sanayi kolları; demir-çelik, En gelişmiş sanayi kolları; demir-çelik, makine, tekstil, kimya, otomotiv, metalürji makine, tekstil, kimya, otomotiv, metalürji ve gıda sanayileridir. ve gıda sanayileridir.

Page 62: Afrika Ulkeleri

G.A.C.’de UlaşımG.A.C.’de Ulaşım

Gelişmiş kara, demir ve hava yolları ağına Gelişmiş kara, demir ve hava yolları ağına sahiptir. sahiptir. Deniz ulaşımı da gelişmiş olup dış Deniz ulaşımı da gelişmiş olup dış ticaretinde büyük önem taşır. ticaretinde büyük önem taşır. Durban, East London, Port Elizabeth Durban, East London, Port Elizabeth önemli limanlarıdır.önemli limanlarıdır.

Page 63: Afrika Ulkeleri

G.A.C.’de TicaretG.A.C.’de Ticaret

Dış ticaretinde AB ülkeleri ilk sırayı alır. Bunun Dış ticaretinde AB ülkeleri ilk sırayı alır. Bunun yanında Afrika ülkeleri, ABD, Japonya ve Suudî yanında Afrika ülkeleri, ABD, Japonya ve Suudî Arabistan ile olan ticareti de önemlidir.Arabistan ile olan ticareti de önemlidir.İhracatı: Başta altın ve elmas olmak üzere İhracatı: Başta altın ve elmas olmak üzere uranyum, manganez, taş kömürü, krom, demir-uranyum, manganez, taş kömürü, krom, demir-çelik ilk sıraları alır. Ayrıca yün, balık, meyve, çelik ilk sıraları alır. Ayrıca yün, balık, meyve, şeker ihracatı da önemlidir, şeker ihracatı da önemlidir, İthalâtı: Otomotiv ürünleri, kimyasal maddeler ve İthalâtı: Otomotiv ürünleri, kimyasal maddeler ve kâğıt oluşturur.kâğıt oluşturur.

Page 64: Afrika Ulkeleri

G.A.C. – Türkiye İlişkileriG.A.C. – Türkiye İlişkileri

Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ticarî ilişkiler gelişmektedir. Türkiye’ye demir-çelik ürünleri, taş kömürü, manganez ve ham deri satar. Türkiye’den gıda maddeleri, konfeksiyon ürünleri, pamuk ipliği, otomotiv yan sanayi ve plâstik maddeler alır.

Page 65: Afrika Ulkeleri
Page 66: Afrika Ulkeleri

NijeryaNijerya

Yüz ölçümüYüz ölçümü :923 768 km:923 768 km22

NüfusuNüfusu :126 :126 635 635 626626İdare şekliİdare şekli :Federal Cumhuriyet:Federal CumhuriyetBaşkentiBaşkenti :Abuja:AbujaÖnemli şehirleri Önemli şehirleri :Lagos, İbadan, Benin, Kaduna, Kano:Lagos, İbadan, Benin, Kaduna, KanoDiliDili :İngilizce:İngilizceDiniDini :İslâmiyet, Hıristiyanlık, Animizm:İslâmiyet, Hıristiyanlık, AnimizmPara birimiPara birimi :Naira:Naira

Page 67: Afrika Ulkeleri

Nijerya’nın TarihçesiNijerya’nın TarihçesiÖnce Portekiz'in sonra da İngiltere'nin sömürgesi Önce Portekiz'in sonra da İngiltere'nin sömürgesi olmuştur. olmuştur. II.II.Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan bağımsızlık Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan bağımsızlık hareketlerinin ardından 1960'ta bağımsız bir federasyon hareketlerinin ardından 1960'ta bağımsız bir federasyon hâline gelmiştir.hâline gelmiştir.

Page 68: Afrika Ulkeleri

Nijerya’nın SınırlarıNijerya’nın Sınırları

Gine Körfezi'nin kuzeyinde yer alır. Gine Körfezi'nin kuzeyinde yer alır. Batıda Benin, kuzeyde Nijer, kuzeydoğuda Batıda Benin, kuzeyde Nijer, kuzeydoğuda Çad, doğuda Kamerun ile komşudur. Çad, doğuda Kamerun ile komşudur.

Page 69: Afrika Ulkeleri

Nijerya’nın Yer ŞekilleriNijerya’nın Yer Şekilleri

Kuzeyinde, kuzeye ve doğuya doğru gidildikçe alçalan plato alanları yer alır. Güneydeki alçak alanlar ise Nijer ve Benue Irmakları tarafından parçalanmış geniş vadiler halindedir. Gine körfezi kıyılarında Nijer Irmağı'nın oluşturduğu geniş bir delta ovası vardır.

Page 70: Afrika Ulkeleri

Nijerya’nın İklimiNijerya’nın İklimi

Yüzey şekillerinde görülen farklılık, iklimine de Yüzey şekillerinde görülen farklılık, iklimine de yansımıştır. Güneydeki alçak alanlarda görülen yansımıştır. Güneydeki alçak alanlarda görülen ekvatoral iklim, her mevsim yağışlıdır. ekvatoral iklim, her mevsim yağışlıdır. Kuzeydeki plato alanlarında ise savan iklimi Kuzeydeki plato alanlarında ise savan iklimi görülür. Burada yazlar yağışlı, kışlar ise kuraktır.görülür. Burada yazlar yağışlı, kışlar ise kuraktır.İklime bağlı olarak ülkenin güney bölgelerinde ve İklime bağlı olarak ülkenin güney bölgelerinde ve akarsu vadilerinde ekvatoral ormanlar, Nijer akarsu vadilerinde ekvatoral ormanlar, Nijer deltasında mangrov, kuzeyde de savan bitki deltasında mangrov, kuzeyde de savan bitki örtüsü görülür.örtüsü görülür.

Page 71: Afrika Ulkeleri

Lagos Lagos 77°°G – 3G – 3°°D D // 40 m 40 m26,526,5°°C C – – 17411741

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aylar

Yağış (mm)

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30Sıcaklık (oC)Yağış Sıcaklık

Page 72: Afrika Ulkeleri

Enugu Enugu 66°°G – 8G – 8°°D D // 140 m 140 m26,526,5°°C C – – 17491749

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aylar

Yağış (mm)

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30Sıcaklık (oC)Yağış Sıcaklık

Page 73: Afrika Ulkeleri

Nijerya’nın NüfusuNijerya’nın Nüfusu

Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. 2001 yılına göre Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. 2001 yılına göre 126 635 626 nüfusa sahiptir.126 635 626 nüfusa sahiptir.

Page 74: Afrika Ulkeleri

Nijerya’nın NüfusuNijerya’nın NüfusuKıta'nın en kalabalık ülkesidir. Kıta'nın en kalabalık ülkesidir. Çoğunluğu zenci olan halk, çok sayıda etnik gruptan oluşur. Çoğunluğu zenci olan halk, çok sayıda etnik gruptan oluşur. Her grup konuşma dili olarak kendi dilini kullanır. Her grup konuşma dili olarak kendi dilini kullanır. Resmî dili İngilizce’dir. Resmî dili İngilizce’dir. Nüfusun en yoğun olduğu yerler güneybatı kesimleridir. Nüfusun en yoğun olduğu yerler güneybatı kesimleridir. Kuzeydeki Kuzeydeki Sokoto Havzası Sokoto Havzası ve orta kesim de yoğun nüfuslu ve orta kesim de yoğun nüfuslu yerlerdendir. yerlerdendir. Kuzeydoğuda ve bataklık delta alanlarında nüfus çok azdır. Kuzeydoğuda ve bataklık delta alanlarında nüfus çok azdır. Halk, İslâmiyet, Hristiyanlık ve Animizm dinlerine inanmaktadır. Halk, İslâmiyet, Hristiyanlık ve Animizm dinlerine inanmaktadır. Başlıca şehirleri; başkent Başlıca şehirleri; başkent Abuja Abuja ile eski başkent ile eski başkent Lagos, Benin, Lagos, Benin, İbadan, Sokoto, Kano, Zaria ve Kadıma 'dır.İbadan, Sokoto, Kano, Zaria ve Kadıma 'dır.

Page 75: Afrika Ulkeleri

Nijerya’nın Ekonomik EtkinlikleriNijerya’nın Ekonomik Etkinlikleri

Tarım ve hayvancılık ülke ekonomisi için Tarım ve hayvancılık ülke ekonomisi için önemlidir. önemlidir. Yer altı kaynakları fazla değildir. Yer altı kaynakları fazla değildir. En önemli yer altı kaynağı petroldür. Petrol En önemli yer altı kaynağı petroldür. Petrol sayesinde sanayisi gelişmiştir.sayesinde sanayisi gelişmiştir.

Page 76: Afrika Ulkeleri

Nijerya’da Tarım, Hayvancılık ve Nijerya’da Tarım, Hayvancılık ve OrmancılıkOrmancılık

Halkının yarıdan fazlası tarımla uğraşır. Halkının yarıdan fazlası tarımla uğraşır. Güneyde ağırlıklı olarak kakao ve palmiye, kuzeyde yer Güneyde ağırlıklı olarak kakao ve palmiye, kuzeyde yer fıstığı, tahıl ve pamuk yetiştirilir. Diğer önemli tarım fıstığı, tahıl ve pamuk yetiştirilir. Diğer önemli tarım ürünleri ise kauçuk, soya fasulyesi ve tütündür.ürünleri ise kauçuk, soya fasulyesi ve tütündür.Hayvancılık ülkenin kuzeyinde önem kazanır. Çünkü Hayvancılık ülkenin kuzeyinde önem kazanır. Çünkü güneydeki çeçe sineği, hayvancılığı olumsuz güneydeki çeçe sineği, hayvancılığı olumsuz etkilemektedir. etkilemektedir. Sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği önemlidir. Sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği önemlidir. Ormanlar ülke topraklarının 1/3'ünü kaplar. Ormanlar ülke topraklarının 1/3'ünü kaplar. Ekvatoral iklim nedeniyle hızla gelişen ağaç türleri ülkeyi Ekvatoral iklim nedeniyle hızla gelişen ağaç türleri ülkeyi önemli bir kereste ihracatçısı yapmıştır.önemli bir kereste ihracatçısı yapmıştır.

Page 77: Afrika Ulkeleri

Nijerya’da Maden ve EnerjiNijerya’da Maden ve Enerji

En önemli yer altı kaynağı olan doğal gaz ve En önemli yer altı kaynağı olan doğal gaz ve petrol, Nijer deltasından elde edilir. Yıllık üretimi petrol, Nijer deltasından elde edilir. Yıllık üretimi 100 milyon tonu bulan petrol, ülkenin en önemli 100 milyon tonu bulan petrol, ülkenin en önemli ihraç maddesidir. ihraç maddesidir. Dünya niyombit rezervlerinin %95'i bu ülkededir. Dünya niyombit rezervlerinin %95'i bu ülkededir. Ayrıca kalay, maden kömürü ve altın çıkarılır.Ayrıca kalay, maden kömürü ve altın çıkarılır.Enerji ihtiyacını, Nijer Irmağı üzerinde kurulmuş Enerji ihtiyacını, Nijer Irmağı üzerinde kurulmuş hidroelektrik santrallerden ve petrolden karşılar.hidroelektrik santrallerden ve petrolden karşılar.

Page 78: Afrika Ulkeleri

Nijerya’da SanayiNijerya’da Sanayi

Petrol, kimyasal maddeler, orman ürünleri, kauçuk, çimento ve gıda sanayisi, gelişme göstermiştir.

Page 79: Afrika Ulkeleri

Nijerya’da UlaşımNijerya’da Ulaşım

Kara yolu ulaşımı önem kazanmıştır. Kara yolu ulaşımı önem kazanmıştır. Büyük Sahra'yı geçerek Akdeniz kıyılarına Büyük Sahra'yı geçerek Akdeniz kıyılarına ulaşan kara yollarına sahiptir. ulaşan kara yollarına sahiptir. Büyük kentler arasında demir yolu Büyük kentler arasında demir yolu bağlantısı vardır.bağlantısı vardır.

Page 80: Afrika Ulkeleri

Nijerya’da TicaretNijerya’da Ticaret

İhracatı: Petrol ve petrol ürünleri, kereste, İhracatı: Petrol ve petrol ürünleri, kereste, tarım ürünleri önemli yer tutar. tarım ürünleri önemli yer tutar. İthalatı: Çeşitli makineler, ulaşım araçları, İthalatı: Çeşitli makineler, ulaşım araçları, demir-çelik, ilâç, kimyasal ürünler ve gıda demir-çelik, ilâç, kimyasal ürünler ve gıda maddeleri alır. maddeleri alır. Ticaretinde İngiltere, ABD, Almanya, Ticaretinde İngiltere, ABD, Almanya, Japonya, İtalya ve Fransa önemli yer tutar.Japonya, İtalya ve Fransa önemli yer tutar.

Page 81: Afrika Ulkeleri

Nijerya – Türkiye İlişkileriNijerya – Türkiye İlişkileri

Türkiye'ye ham kauçuk satar. Türkiye'ye ham kauçuk satar. Türkiye'den kimyasal ürünler, alüminyum Türkiye'den kimyasal ürünler, alüminyum ve tahıl alır.ve tahıl alır.