Administracja Web20

  • View
    825

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja przygotowana w kwietniu 2007 r. na seminarium Centrum Promocji Informatyki dla administracji publicznej

Transcript

  • 1. wiat Web 2.0 - wyzwania dla e-administracjiEdwin Bendyk Tygodnik POLITYKA, SWPSbendyk.blog.polityka.plponiedziaek, 9 lutego 2009

2. Utopia i dystopiaEstonia, marzec 2007 - pierwsze na wiecie wyboryparlamentarne z moliwoci e-votinguDekomunizacja ulic poniedziaek, 9 lutego 2009 3. wiat Web 2.0 Koszty produkcji malej do 0Koszty dystrybucji malej do 0Koszty wyszukiwania malej do 0Koszty partycypacji malej do 0poniedziaek, 9 lutego 2009 4. Cechy Kultury 2.0 otwartopartycypacjakomunikacyjnointeligencja zbiorowaponiedziaek, 9 lutego 2009 5. Obywatele wiata Web 2.0indywidualizm personalizacja timeshifting placeshiftingmobilnomultimedialno i wielomedialnoponiedziaek, 9 lutego 2009 6. Potrzeby informacyjneObywatel wspczesnoci funkcjonuje w wielu wymiarachczasoprzestrzennych, w wielu wymiarach rzeczywistoci inierzadko posuguje si jednoczenie wieloma tosamociamiDziaania obywatela wspczesnoci charakteryzuje rosncaintensywno komunikacyjno-informacyjna, wymagajcaaktywnego i dynamicznego tworzenia subtelnej, osobistejprzestrzeni medialnej poniedziaek, 9 lutego 2009 7. Czy obywatel wiata Web 2.0 jest nadal petentem?poniedziaek, 9 lutego 2009 8. Wyzwania dla administracjiProblem gwny: obywatel wiata Web 2.0 jest podmiotem ponowoczesnym, podczas gdy administracja cigle dziaa zgodnie z paradygmatem nowoczesnoci (m.in. zasada terytorialnoci: urzd skarbowy nie moe zmieni obszaru swoich kompetencji, obywatel moe zmieni skusa na lepiej speniajcego jego oczekiwania) poniedziaek, 9 lutego 2009 9. Odpowied: e-administracja?poniedziaek, 9 lutego 2009 10. E-administracja:tak, ale...poniedziaek, 9 lutego 2009 11. Kontekst odpowiedziobywatel aktywnym twrc wasnego otoczenia informacyjnegoobywatel aktywnym konsumentem usug administracjiadministracja jednym z istotnych rde danych dla obywatelaadministracja jednym z istotnych dostawcw usug dlaobywatelaobywatel istotnym rdem informacji dla administracjiponiedziaek, 9 lutego 2009 12. Przykady rozwiza:Nowy Jork - telefon 311Rhode Island i GovTrackerNeighborhood Knowledge Californiawww.scorecard.orgSan Francisco Urban Forest Mapping ProjectParticipatory Government, Korea Pld.poniedziaek, 9 lutego 2009 13. Przykady polskie:Pozna, gieda podrcznikwSejmisja i sejmostat poniedziaek, 9 lutego 2009 14. WniosekWarunkiem modernizacji administracji na miar zoonoci wiata Web 2.0 jest jej otwarcie na wartoci obowizujce w tym wiecie. Nawet najbardziej zaawansowane technologie e-administracji bez ich uspoecznienia nie przynios oczekiwanych rezultatw.poniedziaek, 9 lutego 2009