Click here to load reader

2012 02-28 uzsakovu ir leea vadovu susitikimas-d.seskevicius

 • View
  712

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 2012 02-28 uzsakovu ir leea vadovu susitikimas-d.seskevicius

 • 1. ASOCIACIJOS MONIPASTABOS IR PASILYMAIUSAKOVAMSMetinis pagrindini usakov (LESTO ir LITGRID) ir LEEA moni vadov susitikimas2012-02-28Darius ekeviius
 • 2. TURINYS LEEA moni apklausos anketos rezultat pristatymas Asociacijos ir pagrindini usakovo moni bendradarbiavimo apvalga Ivados
 • 3. LEEA moni apklausos anketos rezultat pristatymas 2012 m. sausio mnes LEEA atliko asociacijos moni apklaus; Buvo gauti 22 moni atsakymai: 16 statybos ir montavimo moni; 2 projektavimo mons; 2 elektrotechnins rangos tiekimo mons; 1 elektros energijos tiekimo mon; 1 energetikos mokymo staiga.
 • 4. LEEA moni apklausos anketaDuomenis pateikusi moni bendros Kok apyvartos pokyt (+/-%) pasiektepajamos 2011 m. 2011 m. lyginant su 2010 m.? 303.6 19% 26%350300 Iki 20% 14%250 20-40% Bendra moni200 apyvarta, mln.Lt 40-60% 38% virs 60%150100 50 0
 • 5. LEEA moni apklausos anketa Bendras moni skaiius Darbuotoj pasiskirstymas pagal isilavinim 23152500 41% 42%2000 Auktasis Bendras moni Auktesnysis1500 skaiius 17% Kitas1000 500 0
 • 6. LEEA moni apklausos anketaKaip pakito (+/-%) moni skaiius js Kaip pakito (+/-%) vidutinis darbomonje lyginant su 2010 m.? umokestis js monje lyginant su 2010 m.? 16% 14% 11% Didjo 24% Didjo Majo 62% Majo 73% Nepakito Nepakito
 • 7. LEEA moni apklausos anketaKok apyvartos pokyt (+/-%) planuojate Kok moni skaiiaus pokyt (+/-%)2012 m. lyginant su 2011 m.? planuojate 2012 m. lyginant su 2011 m.? 5% 20% 35% 45% Dids Dids Mas Mas 75% Nesikeis Nesikeis 20%
 • 8. LEEA moni apklausos anketaKok darbo umokesio pokyt (+/-%) planuojate 2012 m. lyginant su 2011 m.? 25% Dids 10% 65% Mas Nesikeis
 • 9. LEEA moni apklausos anketaKoks darb kain pokytis vyko 2011 m. Kokio darb kain pokyio tikits 2012 m.lyginant su 2010 m.? lyginant su 2011 m.? 34% 39% 52% Didjo 52% Dids Majo Mas 14% Nepakito 9% Nesikeis
 • 10. LEEA moni apklausos anketaKoks mediag ir rengim kain pokytis Kokio mediag ir rengim kain pokyiovyko 2011 m. lyginant su 2010 m.? tikits 2012 m. lyginant su 2011 m.? 4.5% 0% 18% Didjo Dids Majo Mas Nepakito 82% Nesikeis 95.5%
 • 11. LEEA moni apklausos anketaAr Js mons dirbo usienio rinkose Ar planuojate dirbti usienio rinkose 20122011 m.? m.? 30% 47% 53% Taip Taip 70% Ne Ne
 • 12. LEEA moni apklausos anketaKaip pakito pinig srautai js monje Kaip pakito skolinimosi poreikis jslyginant su 2010 m.? monje lyginant su 2010 m.? 28% 28% 40% 36% Pablogjo Pablogjo Nekito Nekito 36% Pagerjo Pagerjo 36%
 • 13. LEEA moni apklausos anketaAr investavote mons technologin Ar investavote savo darbuotojrang 2011 m.? kompetencijos ir kvalifikacijos klim 2011 m.? 12% 9% Taip Taip Ne Ne 82% 91%
 • 14. LEEA moni apklausos anketaKaip vertinate bendrovi AB Ryt Ar Jus tenkina pagrindins LESTOskirstomieji tinklai ir AB VST susijungim? AB, rangos sutari nuostatos? 28% 24% Neigiamai Taip 52% Situacija nepasikeit 72% Ne 24% Teigiamai
 • 15. LEEA moni apklausos anketaJeigu netenkina, k nortumte keisti:- slygas, nustatanias terminus - slygas, nustatanias apmokjimo slygas 24% 40% Taip 60% Taip 76% Ne Ne
 • 16. LEEA moni apklausos anketaJeigu netenkina, k nortumte keisti:- slygas, nustatanias netesybas - slygas dl papildom darb 38% 43% Taip 57% Taip 62%

Search related