Avengers - Civil War

 • View
  70

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Avengers - Civil War

 1. 1. Graanski rat je moda najgora vrsta sukoba, jer u njemu uestvuju ljudi sa istog podneblja zbog razliitih ideolokih stanovita, te ga zbog toga nazivaju jo i bratoubilakim ratom. Ipak, kad su uesnici jednog takvog sukoba superljudi, posledice su moete misliti mnogostruko vee i pogubnije. U stripu koji je pred vama svedoiete upravo o takvom okraju, u koji su uvueni Osvetnici tim sainjen s namerom da nau planetu odri itavom, tim koji se iz Graanskog rata nee izvui itav. Pred superjunake i superzlikovce Ameriki kongres postavlja ultimatum Zakon o registraciji super- heroja, koji podrazumeva da svi borci pod maskama moraju biti registrovani i zavedeni kao oruje za masovno unitenje, te da im se delanje svede na potrebe drave. Svi oni koji se ne povinuju novom zakonu bie uhapeni i s njima e se postupati kao s federalnim prestupnicima. Potreba dravnog vrha da demaskira i kontrolie kostimirane ratnike dovee do ideoloke podele meu njima: na one koji smatraju da je ovakav zakon ispravan, jer prema njihovom miljenju jemi bolju sigurnost graana, i na one koji e se odmetnuti od zakona, smatrajui da otkrivanje identiteta i rad pod dravnim aparatom znae ograniavanje slobode, ranjivost i iskoriavanje. Takva podela preti da eskalira u pakleni sukob. Svet se menja dok kae rat. Moe se rei da je sve poelo spoznajom Vande Maksimof Skerletne Vetice (inae Magnetove erke) da su njena deca zapravo plod njene mate. Posledica toga je nervni slom, iz kojeg e se, umesto dece, izroditi izvitoperena realnost zbog koje e stradati ne samo infrastruktura Njujorka, ukljuujui i vilu Osvetnika, ve i Skot Lang Entmen, Vizija i Oko Sokolovo. Vanda naposletku shvata ta je uinila, no ve je prekasno: njene moi, pomeane s njenim eljama i oajem, od nje stvaraju potpuno nestabilnu osobu, nemonu da kontrolie svoje postupke. Stoga e se realnost promeniti jo jednom. Ovog puta Piter Parker oenjen je davno preminulom Gven Stejsi, mutanti naseljavaju vei deo Amerike, a obini ljudi su manjina. Izgleda kao da jedino Vulverin ima seanja na preanju stvarnost, onu pravu. Poto i ostali povrate seanje na svet kakav je nekad bio, dolazi do konanog sukoba sa Skerletnom Veticom. Posle Vandinih rei: Dosta s mutantima svet ponovo postaje onakav kakav je bio, s jednom velikom razlikom gotovo svi mutanti ostaju bez moi. Taj dan bie zapamen kao Dan M i za posledicu e imati to to e pojedine ekstremistike grupe ganjati preostale malobrojne mutante. Amerika vlada e ukljuiti robotizovanu jedinicu pod nazivom uvari da motri na X-mene, odravajui tako red i mir. (Cela avantura ove Marvelove mini-sage zasad se moe proitati u original- nom amerikom serijalu House of M.) Ksavijer se skriva u kotskoj. Nik Fjuri, legendarni rukovodilac Shielda, radi iz senke, dok Shield dobija novu upravu. Tora vie nema. Bog groma stradao je u borbi s Ragnarokom, nordijskom tminom. Razjareni Hulk u ruilakom pohodu po Las Vegasu (o povodu za Hulkov bes i razaranje Las Vegasa zasad se moe proitati u originalnom amerikom serijalu Fantastic Four #533 535 i Incedrible Hulk #8891) odnosi ivote dvadeset est civila, zbog ega biva deportovan na drugu planetu (o njegovim puteestvijima na planeti Sakaar moete itati u stripu Planeta Hulk, kao i o njegovom povratku na Zemlju u stripu Hulk Svetski rat, oba u izdanju
 2. 2. Darkwooda). Konano, Toni Stark, ovek u me- talnom odelu, poznatiji kao Ajron Men, pred Iluminate (tajno drutvo superheroja koje ine Doktor Strejnd, Crna Munja, arls Ksavijer, Rid Riards, Namor i Ajron Men) iznosi nacrt zakona o demaskiranju superheroja. ini se da je tvorac ovog (sad ve kultnog) stripa, viestruko nagraivani kotski strip-scenarista Mark Milar, bio inspirisan zakonskim normama novijeg doba, u kojem se sigurnost koristi kao eufemizam za ograniavanje slobode. Ruku na srce, Milar tvrdi kako nije eleo da Graanski rat ima jaku politiku konotaciju, ve je hteo da sukobi superheroje, a da mu je politika samo posluila kao alatka za pokretanje okraja. Njegovo volebno naratorsko umee naterae vas da gotovo istog trenutka osetite snanu empatiju prema svim junacima ovog stripa i involvirae vas u samu sr konflikta. Atmosferu Graanskog rata na neverovatan nain vizualizovao je crta Stiv Makniven. Kako je rekao u jednom intervjuu, Milarov kinematografski pristup pripovedanju u potpunosti je odgovarao njegovom sen- zibilitetu, to se ogleda u dinaminom crteu i briljantno iskorienim kadrovima. Koherentnost dvojice majstora pokazae vam na najbolji nain fiziku i nadasve unutranju borbu omiljenih superheroja borbu koja e eskalirati u pravi graanski rat. Dakle, jeste li spremni da odaberete stranu? Graanski rat samo to nije poeo! Stefan Markovi
 3. 3. PISAC Mark Milar CRTE Stiv Makniven TU Dekster Vajns KOLOR Mori Holovel NASLOV ORIGINALA Civil War 1-7 2015 MARVEL Used with permission. No part of this book may be printed or reproduced in any manner whatsoever whether mechanical or electronic, without written permission of the authors and publisher. The story, characters and incidents in the publication are entirely ctional. All characters appearing in this book and their distinctive likenesses are trademarks of MARVEL ENTERTAINMENT GROUP, INC. All Rights Reserved. Used under licence through Panini S.p.A., Italy. This edition is published in 2015. by Darkwood IZDAVA Darkwood d.o.o., Beograd e-mail: info@darkwood.co.rs www.darkwood.co.rs 011/2622-867 064/6465-755 GLAVNI UREDNIK Slobodan Jovi UREDNIK Vladimir uk PREVOD Vladimir uk DIZAJN Ivana Radulovi@Pero i mi UPIS TEKSTA Vesna Luki@Pero i mi LEKTURA Agencija Mahama SARADNIK Stefan Markovi TEHNIKI KONSULTANTI Savo Katalina, Vuk Popadi TEHNIKI UREDNIK Marko Poznanovi TAMPA I POVEZ Rotograka, Subotica CIP katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd ISBN 978-86-6163-282-2 COBISS.SR-ID 213965068 IZDAVA
 4. 4. 1
 5. 5. 7 KONTROLNA SOBA, VTNH-KANAL 8 Okej, o koliko superzloinaca govorimo, Spidbole? Troje. Ne, ekaj. Mislim da vidim Hladno Srce u dvoritu iza kue. Znai, ukupno etvoro i svi su na FBI listi najtraenijih, zar ne? Kobalt Men, Hladno Srce, Spidfrik, Nitro... Jest, svi su pobegli s Rajkera pre tri meseca i svako od njih ima dosije dugaak kao tvoja ruka. Hladno Srce se nekoliko puta borila sa Spajdermenom, a pazi sad ovo Spidfrik umalo nije sredio Hulka. STAMFORD, KONEKTIKAT
 6. 6. 8 Koga? Ovi tipovi su pot- tpuno izvan nae lige, ovee. Ni pod razno ne treba da upa- damo tamo. Ali pomisli samo na gledanost, Mi- krobe. Ovo moe da bude najbolja epizoda cele druge sezone. est meseci se vozikamo po Srednjem zapadu traei neke tupane s kojima emo se boriti i najbolje na ta smo nabasali bila je neka propalica sa sprejom i drvenom nogom. Ovo moe biti epizoda koja e stvarno staviti Nove ratnike u centar panje, ortak. Izmlatimo li ovu druinu, ljudi e prestati da zakeraju kako je Nova napustila ou i vratila se u svemir. Dakle, koji je plan? Plan je da ti prvo provede jo pet minuta u minkernici, Namorita. Misli li da ljudi ele da vide tu odvratnu veliku bubuljicu na tvom licu? Onda emo... O-o. ta je? Primeeni smo.
 7. 7. Svi u kostime! Racija! Napred!Napred! S@%&*!
 8. 8. 10 Uuh! uo sam da odelo ini oveka, Spidfrie... ...i u tvom sluaju to je potpuno tano! Ungh! Na sekund sam izgubio ton, ortak. Ima li an- se da ponovi taj poslednji deo? Nema proble- ma. I u tvom sluaju to je potpuno tano, krezubi! Ungh!
 9. 9. 11 Stani malo. Pa ja vas znam. Vi ste oni idioti iz rijalitija. Nee mene savladati nekakva Zlatna Ribica i Dominatriks kraljica. Ne bih se sloila, Hla- dno Srce. Moemo li da izbacimo deo gde me je nazvala Dominatriks kraljicom? O, da. Jer Noni Razbija zvui mnogo milozvunije. Moje bakterijske ivuljke odravaju Kobalt Mena, tako da ne bi bilo zgoreg da se neko drugi pozabavi onim starim neprijateljem Kapetana Marvela.
 10. 10. 12 Ne beri brigu, Mi- krobe... ...na zadatku sam. Na noge, Nitro. I ne pomiljaj na neku od onih svojih glupih ek- splozija zato to e me naterati samo da te jo jae udarim. Namorita, zar ne? Ti si bee Podmorniareva roaka ili tako neto? Samo se plaim da mi nismo neki bedni gubitnici s koji- ma moete da se nateete i na koje ste navikli, duo...
 11. 11. 13 ...sad se igrate s velikim momcima.
 12. 12. GRAANSKI
 13. 13. I RAT PRVO OD SEDAM POGLAVLJA
 14. 14. * F.E.M.A. Federal Emergency Management Agency: Dravna agencija za vanredne situacije JAVLJENO MI JE DA SU NA TRAGU NITRU. KAU DA SE ISKRAO IZ GRADA U ZADNJEM DELU NEKOG Zar je to sad vano? Sva ta deca, Toni. ef Feme* procenjuje da e biti osam ili devet stotina rtava. Svi mrtvi zbog glupog rijalitija. TREBALO JE DA ZOVU NAS, KEPE. SPIDBOL DA SU NOVI RATNICI DRUGA LIGA U ODNOSU NA NJIH. CELA ZEMLJA JE VIDELA SNIMAK NA KOME SU REKLI DA SAMO JURE GLEDANOST. Marvel Devojko! Kiklope! Potrebno nam je malo pomoi ovde. Detektori za pokret su registrovali aktivnost na est metara ispod povrine, ali nam jo nije sti- gla teka mehanizacija. Svi se sklonite. Da napravimo malo mesta, a?
 15. 15. 17 Moe li ovo sama da sredi, Rejel? Mogu da sredim, Skote. Jo est preivelih sa severne strane kole. Donesite ebad i defibrilator. Mora da me ze- zate. M... mamice! U redu je, duo. Nee te povrediti. uvari su tu samo kako bi drali na oku X-mene zbog nas. Oni su dobri momci.
 16. 16. 18 Dobrovoljno smo se prijavili da pomognemo Agenciji za vanredne situacije, a vi nam i dalje diete za vratom? Samo radimo svoj posao, Vulverine. Posle ovoga vie nee nadzirati samo mutante, Mis Marvel. Ovo je kap koja je prelila au. Zapamti dobro moje rei. ali se? Po- sle bombardovanja Filija, Hulka koji je razbucao Vegas... Vulverina koji je rekao da e ubiti predsednika? Ovo je poetak lova na vetice, draga. Krenue na nas sa baklja- ma i vilama. Da. pa, moda su u pravu ovog pu- ta, Golijate... Ko, doa- vola, moe da opravda sve ovo? Misli?